Policy och mål för arbetsmiljön

Företaget ska formulera en arbetsmiljöpolicy och ha konkreta, helst mätbara mål.

Enligt föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete ska företag med mer än tio anställda ha en skriftligt arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål. Policyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.