Risker och åtgärder

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Gör mot bakgrund av insamlad information en bedömning av riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.