Logga

Kunskaper

Alla i företaget behöver grundläggande kunskap om arbetsmiljö. Skyddsombuden behöver utbildning för att kunna fullfölja uppdraget. För chefer och arbetsledande personal gäller speciella kunskapskrav.

Chefer och arbetsledande personal ska bl.a. ha kunskap om de arbetsmiljöregler som gäller för verksamheten och vilka fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!