Faktainsamling

Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete bygger på samma principer som annan styrning av verksamheten. Det innebär att arbetsgivaren måste undersöka, genomföra och följa upp åtgärder och händelser så att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Sätt dig in i vilka faktorer och förhållanden som kan skada människan i arbetslivet och vad som främjar en god hälsa.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.