Externt stöd i arbetsmiljöarbetet

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren anlita extern hjälp, exempelvis företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig.

Företagshälsovården eller motsvarande ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.