Logga

Externt stöd i arbetsmiljöarbetet

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren anlita extern hjälp, exempelvis företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig.

Företagshälsovården eller motsvarande ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen och ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!