Logga

Årlig uppföljning

I verksamheten ska det finnas rutiner för att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det som fungerar mindre bra ska förbättras. Resultat av åtgärder och handlingsplaner som genomförts följs upp liksom resultat av utredningar av tillbud och olyckor som skett under året.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.

Mejla oss

 

Ring oss

Växel: 08-452 77 00
Servicetelefon: 08-452 75 20

Hitta hit

Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm

 

Följ oss!