Årlig uppföljning

I verksamheten ska det finnas rutiner för att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det som fungerar mindre bra ska förbättras. Resultat av åtgärder och handlingsplaner som genomförts följs upp liksom resultat av utredningar av tillbud och olyckor som skett under året.

Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.