Rutiner och dokumentation

Det är definierat i kraven på Systematiskt arbetsmiljöarbete vilka dokument som ska finnas i organisationen bl.a. ska det för arbetssituationer där det finns allvarliga risker tas fram rutiner som beskriver hur arbetet ska utföras säkert.

Dokument som ska finnas skriftliga:

  • Riskbedömning och handlingsplan
Hej! Vi ser att du inte är inloggad...

Det innebär att du just nu har tillgång till väldigt lite av all information som finns i Arbetsgivarguiden.