Yrkesprofilering, kartläggning och validering för kompetensförsörjningen

09 oktober 2023
Lästid: 5 min
Henrietta Finnborg Bengtson från Nordiskt Valideringsforum syns på en datorskärm när hon föreläser om yrkesprofiler och validering

Henrietta Finnborg Bengtson är metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Henrietta Finnborg Bengtson Lennart Wahlstedt
Föreläsare
Henrietta Finnborg Bengtson
&
Lennart Wahlstedt

Ta del av hur valideringsprocessen sker från kompetensbehov till en kvalifikation samt hur Poseidon arbetar med yrkesprofiler och en trainee-utbildning för att fånga upp individer i särskilt utsatta områden och rusta dem för att bli anställningsbara i fastighetsbranschen.

Henrietta inleder med att berätta hur valideringsprocessen ser ut från kompetensbehov till en kvalifikation.

galve-energi-2

Under 2023 lanseras ett nytt kartläggningsverktyg.

Validering är en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons kunnande, oberoende av hur det förvärvats.

Det innebär att kunnande kan ha förvärvats såväl genom formell utbildning som genom informellt lärande. För att kunna validera behövs en metod och Nordiskt Valideringsforum arbetar med OCN-metoden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en yrkesprofil och hur ska den användas?

En yrkesprofil beskriver det en individ behöver kunna för att utföra en yrkesroll. En yrkesprofil är ett gemensamt språk för ett yrke.

Den kan användas av:

  • Branschen
  • Arbetsgivare
  • Arbetstagare
  • Utbildningsanordnare
  • Arbetsmarknadsaktörer.

Vidare skapar en yrkesprofil tydlighet och struktur för när olika parter ska samverka. Den kan också fungera som kompetens- och kvalitetskrav i upphandlingar.

Det finns ett startklart material med en färdig struktur när man ska göra en branschvalidering, synliggöra kunnande eller skapa en bra introduktion för en ny medarbetare eller praktikant.

I en valideringsprocess ingår följande delar:

  • Kartläggning – ett yrkesspecifikt självskattningsmaterial som visar vad individen kan.
  • Lärande – individen lär sig på olika sätt, genom utbildning, på fritiden och på arbetsplatsen. Det är viktigt att synliggöra lärande på arbetsplatsen.
  • Bedömning – här säkerställs det att individen kan det som hen ska kunna. Bedömningen innehåller färdiga checklistor med frågor som individen svarar på och bedömaren granskar och godkänner. Den kvalitetssäkras internt och externt.Vem bör bli bedömare?
  • Erkännande – efter bedömningen får individen ett kompetensintyg i form av en delkvalifikation eller mikromerit eller en hel kvalifikation. Allt är sakligt och nivåsatt utifrån SeQF.

Vem bör bli bedömare?

Det kan vara en arbetsledare, handledare, projektledare och/eller någon som arbetar med HR.

– Bedömaren bör ha ett intresse i att utveckla och att stötta medarbetare i deras lärande och ge feedback, menar Henrietta.

Bedömaren bör ha ett intresse i att utveckla och att stötta medarbetare i deras lärande och ge feedback.

Henrietta Finnborg Bengtson

metod- och kvalitetsansvarig på Nordiskt Valideringsforum Länk till annan webbplats..

Den digitala utbildningen till bedömare går under fyra halvdagar.

Anmäl dig till en av höstens bedömarutbildningar här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att lära sig jobbet på jobbet på Poseidon

Lennart Wahlstedt berättar att han arbetade som utemiljöchef på Poseidon från 2008 till november 2022.

Uppdragen handlade mycket om kompetensförsörjning för miljövärdar och fastighetsskötare. De har arbetat mycket mot TCYK:s instegsprofil Utemiljö BAS – skötsel av utemiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sedan 2019 har de arbetat med OCN-metoden för att arbeta med skötsel och förvaltning av utemiljö. I det sammanhanget samarbetade jag med Sobona som har gjort bra insatser för många bra yrkesområden.

I det sammanhanget samarbetade jag med Sobona som har gjort bra insatser för många bra yrkesområden.

Poseidons husvärdar valideras sedan tidigare genom OCN-metoden och från hösten 2023 kommer även husvärdarna, vilket är ett namn på fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker, valideras.

Husvärdarna kommer valideras med stöd av yrkesprofilen tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet och Sobonas branschvalideringsmodell.

galve-energi-2

En stege från utanförskap till innanförskap

Lennart visar en bild på en stege och berättar att den illustrerar vägen från utanförskap till innanförskap.

– Individen måste ta ett steg i taget. Ska man kunna lära sig jobbet på jobbet börjar man alltid någonstans, berättar Lennart.

För att kunna ta ett steg i taget är tydliga yrkesprofiler oerhört viktiga.

Basnivå är instegsnivå, eller vägen in i ett yrke. Där kan individen jobbet med lite handledning. På yrkesbevisnivån befäster man att individen kan det som hen behöver kunna utföra yrkesrollen självständigt.

Fastighetsbranschen har kompetensbrist och ett stort behov av arbetskraft, precis som Fastighetsnämndens Utbildningsnämnd lyfte i sin föreläsning.

– Är man händig och trevlig har man en perfekt grund för att arbeta som fastighetsskötare eller fastighetsvärd, säger Lennart.

Är man händig och trevlig har man en perfekt grund för att arbeta som fastighetsskötare eller fastighetsvärd.

Lennart Wahlstedt

utvecklingsledare på Framtidsverkstaden, Bostads Poseidon AB:s Länk till annan webbplats. validerings- och utbildningscenter

Trainee-utbildning för unga vuxna i särskilt utsatta områden i Göteborg

Lennart berättar att Poseidon har fått uppdraget att få bort alla särskilt utsatta områden till 2025. Ett viktigt verktyg att nå det är att ha ett jobb och en försörjning.

– Därför har vi haft projekt med praktikplatser som har riktat sig till unga vuxna i åldrarna 20–30 år i områdena Hammarkullen, Biskopsgården och Hjällbo och Lövgärdet, berättar Lennart.

Från januari till maj 2022 fick utvalda praktikanter en teoretisk fördjupning i yrkesprofilen fastighet tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet - bas.

galve-energi-2

Poseidon har tagit fram en trainee-utbildning som börjar under vecka 41 hösten 2023. Där kommer individerna kunna få yrkesbevis för yrkesprofilen Tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet.

– Det har varit ett enormt intresse för trainee-utbildningen. Vi fick in 290 ansökningar till tolv platser, berättar Lennart.

Det har varit ett enormt intresse för trainee-utbildningen. Vi fick in 290 ansökningar till tolv platser.

Lennart Wahlstedt

utvecklingsledare på Framtidsverkstaden, Bostads Poseidon AB:s Länk till annan webbplats. validerings- och utbildningscenter

Traineeutbildningen bygger på modulerna i Sobonas yrkesprofiler. Poseidon har även undersökt hur modulerna förhåller sig till Skolverkets utbildningar och kurser.

– Utbildningen kommer pågå i ett år och vi erbjuder en lärlingslön på 75 procent av en heltidslön, berättar Lennart.

Målsättningen är att de tolv individerna ska ha ett komptensintyg som ger dem ett yrkesbevis.

– Vi hoppas att vi får tolv nya medarbetare, säger Lennart.

Vidare utbildar Poseidon sina handledare och de tar in externa specialister i sina teoretiska fördjupningsveckor.

– Handledaren är en förutsättning för traineen, betonar Lennart.

Moderator Willy Silberstein frågar Henrietta vilka utmaningar som hon er.

– Att företagen tänker ”oj, vi behöver göra jobbet men hur får vi till resurserna”. Därför är det så bra att Johan berättar om vad Omställningsfonderna kan bidra med, säger Henrietta.

Lennart berättar att många av deltagarna i trainee-utbildningen är utrikesfödda. Den stora utmaningen är språket. En språkstödsfunktion behöver vara permanent.

Moderator Willy Silberstein frågar Lennart vilken önskan han har.

– Min önskan är att validering som verktyg får en högre status och jämställs med klassisk formell utbildning så individen kan få samma fördelar genom validering, avslutar Lennart.

Min önskan är att validering får en högre status och jämställs med klassisk formell utbildning så individen kan få samma fördelar genom validering.

Lennart Wahlstedt

utvecklingsledare på Framtidsverkstaden, Bostads Poseidon AB:s Länk till annan webbplats. validerings- och utbildningscenter

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan