Omställningsfonderna och förebyggande åtgärder som verktyg för det livslånga lärandet

09 oktober 2023
Lästid: 3 min
Föreläsare
Johan Frisö
Föreläsare
Johan Frisö

Omställningsfonderna kan bidra med kunskaper och erfarenheter och även med medel för insatser inom kompetensutveckling och validering för att möta många av de utmaningar som Sobonas medlemsföretag står inför.


Vad är KFS-företagens Trygghetsfond?

KFS-företagens Trygghetsfond ger råd och stöd vid omställningsarbete till medlemmar i Sobona som tidigare tillhörde KFS. Fonden administreras av Omställningsfonden.

KFS-Trygghetsfond samarbetar mer och mer med Omställningsfonden för att i framtiden helt övergå till Omställningsfonden.Vad är Omställningsfonden?

Förebyggande insatser öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv

Förebyggande insatser ska tillgodose:

  • Arbetsgivarens behov inom kompetensförsörjning på kort och/eller lång sikt.
  • Öka medarbetarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren.
  • Vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för medarbetarens befintliga anställning.

Avtalet som heter KOM-KR trädde i kraft i januari 2021.

– Vi har lyckats så där med att nå ut med information om vilka insatser som vi kan hjälpa till med inom kompetensförsörjning, säger Johan.

Under 2023 sker dock allt fler ansökningar och det är tydligt att om ett företag har ansökt om medel en gång, då ansöker de igen.

Med förebyggande insatser kan fonderna bidrag till den kompetensförsörjning som medlemsföretagen behöver och som bidrar till medlemmarnas utveckling.

– En person som blivit uppsagd kan känna sig nedslagen och stukad. Man tappar självförtroende, berättar Johan.

Genom en kartläggning blir det tydligt vad individen faktiskt kan. Och där kommer valideringen in. För genom validering synliggörs kompetenser och kunskaper som individer besitter.

– Om vi får i gång validering på en bredare front på Sobonas medlemsföretag får medarbetare ett bevis eller intyg, precis som Anna Kahlson på Myndigheten för yrkeshögskolan pratade om. Då behöver ingen ramla ner i gropen av dåligt självförtroende, berättar Johan.

Kompetens är skicklighet och duglighet men också mycket mer. När Omställningsfonderna träffar individer som blivit uppsagda är sällan deras kompetens sorterad, synliggjord eller validerad.

Genom validering skapas struktur och det blir tydligt vilka bitar av kompetens som hör ihop samt vilka bitar som saknas och kan byggas på.

– Kompetensen får ett värde genom validering och vi skapar en stolthet, säger Johan

Avsatta medel från fonderna 2021–2026

  • Ansökningar 2021–2023: 281 (varav nästan 120 har inkommit under 2023)
  • Avsatta medel 2021–2023: 111 miljoner
  • Utbetalade och reserverade medel: 35 miljoner
  • 2024–2026: beslut är inte fattat för perioden än, men det kommer förmodligen finnas medel att söka.

Möjligheternas avtal – KOM-KR

Johan kallar kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR för möjligheternas avtal för både individ, företag och organisation. För genom avtalet finns stora möjligheter att få hjälp med finansiering för insatser inom kompetensförsörjning.

Hur sker ansökan?

Ansökan sker på Omställningsfondens webbplats och Johan berättar att det är enkelt.

Johan uppmanar alla som funderar på att göra en ansökan att kontakta fonderna för att bolla tankar och idéer med Johan eller en lokal rådgivare.

– Det är viktigt att facken involveras på lokal nivå kring insatsen eller insatserna, så alla vet vad som ska hända, fastslår Johan.

Ansökan sker genom en blankett där man beskriver mer om insatsen och vem eller vilka den gäller för samt vad den kostar.

När ansökan har gåtts igenom kommer ett beslut och i det sista steget beslutar respektive fond om sina respektive medel. Ibland behöver ansökas kompletteras.

Processen tar ungefär två månader från att ansökan skickas in till att beskedet kommer.

Johan uppmanar alla att kontakta fonderna för att få hjälp, vilket ligger i linje med fondernas vision som är:

“Vi öppnar möjligheter till framtidens arbetsliv för välfärdens medarbetare och arbetsgivare”.

Moderator Willy Silberstein frågar vad som är svårast i att nå ut till medlemsföretagen?

– Många företag har fullt upp med vardagen och avsätter inte tid till detta. Men företagen som gör det återkommer till oss och jag tror att ju fler exempel vi kan visa upp, desto fler inser att de har liknande behov, säger Johan.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan