• pressmeddelande
  • Opinion
  • Corona
  • Omställning
27 maj 2020

​Statligt omställningsstöd bör gälla även de kommunala företagen

Sobona yttrar sig över finansdepartementets promemoria om omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset. I yttrandet föreslås att det blir tydligare vad som avses med ”affärsverksamhet” och att det statliga omställningsstödet ska omfatta även kommunalt och regionalt ägda företag som bedrivs på affärsmässiga grunder.

- Vi tillstyrker förslaget, men anser att det behöver justeras och tydliggöras för att ge fler arbetsgivare möjlighet att kunna ta del av det statliga stödet. Om företagets verksamhet bedrivs på affärsmässiga grunder och har ett omsättningsbortfall kopplat till coronaviruset, bör statligt omställningsstöd vara möjligt. Dock kommer regelverket i sin nuvarande form inte att kunna tillämpas av en stor andel av de kommunala företagen. Görs ingen förändring står de inför valen att antingen säga upp medarbetare eller att försättas i konkurs, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.


Avgörande för att kommun- och regionägda bolag ska kunna ta del av det statliga stödet – i förslagets nuvarande utformning - är alltså att ”affärsverksamhet” bedrivs. I kommunalrättsliga sammanhang brukar man tala om sedvanlig kommunal affärsverksamhet som till exempel bostadsföretag, el, gas och värme- och renhållningsverk, parkeringsanläggningar, trafikföretag, flygplatser samt idrottsarenor och olika fritids- och nöjesanläggningar. Det bör även innefatta sjukhus, tandvård och viss omsorg som kommit att bolagiseras och drivas affärsmässigt med bibehållet kommunalt- eller regionalt ägande.

- Det här är en mycket angelägen fråga för de kommunala företagen. Vår uppfattning delas även av Sveriges Kommuner och Regioner som indirekt skulle ges en lättnad genom stöd till verksamheter där de helt eller delvis står som ägare, säger Per Nordenstam. 

Läs mer: Promemoria: Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset Fi2020/02322/S2 Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona, per.nordenstam@sobona.se, tel: 08-452 76 65

Publicerad: 27 maj, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter