Sobonas logotype
  • pressmeddelande
  • Sobona
  • Kommunala företag
29 maj 2018

Sobona är namnet på Sveriges nya arbetsgivarorganisation

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har bildats genom en sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. Idag samlas cirka 400 medlemmar vid Sobonas medlemsdagar och årsstämma i Stockholm och namnet på den nya arbetsgivarorganisationen presenteras för första gången.

- Jag är otroligt glad och stolt över att idag kunna presentera namnet på Sveriges nya arbetsgivarorganisation! Namnet symboliserar den samhällsnytta som våra medlemmar skapar varje dag, timme och minut. Vi vill bygga stolthet och attraktivitet kring deras verksamheter och vårt nya namn är en viktig del i det, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Samhällsnyttiga tjänster med krav på affärsmässighet och långsiktig hållbarhet är det som kännetecknar Sobonas medlemsföretag. Sobona är arbetsgivarorganisationen som skapar förutsättningar för medlemsföretagen att lyckas i sina uppdrag. Namnet är inspirerat av latinets Societas [samhälle] + Bonum [nytta] = Sobona.

- Sobona finns till för att underlätta för våra medlemmar. För att göra dem till attraktiva och ansvarsfulla arbetsgivare så att de kan fokusera på det som de är bäst på. Det är deras uppdrag vi brinner för. Vår storlek ger en styrka och legitimitet som kommer att gynna våra medlemmar – nu skapar vi framtidens arbetsgivarorganisation, säger Per Nordenstam.

För mer information kontakta:

Per Nordenstam, vd Sobona, tel: 072-567 66 50, epost: per.nordenstam@sobona.se

Sobona har cirka 1 100 medlemsföretag i 12 branscher med nästan 100 000 anställda i hela landet. Medlemsföretagen skapar samhällsnytta inom branscherna Energi, Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, Vård- och omsorg, Personlig assistans, Utbildning, Trafik, Fastigheter, Vatten och miljö, Flygplatser, Besöksnäring och kulturarv, samt Region- och samhällsutveckling.

Läs mer på sobona.se

Publicerad: 29 maj, 2018 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter