Busschaufför kör buss
  • nyhet
  • Kommunala företag
  • Opinion
  • Anställningsfrågor
  • Trafik
21 augusti 2023

Debatt: Unga bussförare måste få arbeta

Enligt körkortsdirektivet måste man vara 24 år för att få ett busskörkort med full behörighet. Denna begränsning slår mot kollektivtrafiken. Regeringen bör arbeta för en förändring. Det skriver flera av Sobonas medlemmar tillsammans med Sobonas Per Nordenstam i Svenska Dagbladet.

Bussbranschen står inför betydande utmaningar när det gäller att attrahera kompetent personal och säkerställa en trygg och tillgänglig kollektivtrafik. För närvarande upplever hela EU, och särskilt Sverige, en allvarlig brist på utbildade bussförare. En stor andel av förarna är äldre – år 2021 var en fjärdedel av alla bussförare över 61 år. Enligt Transportföretagen behöver branschen rekrytera fler än 8 000 bussförare de kommande tre åren.

Kompetensbristen riskerar att skapa stora negativa samhällskonsekvenser. En försvagad kollektivtrafik skulle minska rörligheten på arbetsmarknaden, försämra möjligheterna för människor att bo och arbeta där de vill och inte minst försvåra arbetet med att nå klimatmålen.

Samtidigt finns begränsningar i de två EU-direktiv som reglerar svensk lagstiftning: körkortsdirektivet och yrkesförardirektivet. Dessa begränsningar får allvarliga konsekvenser för rekryteringen inom bussbranschen.

I dag måste man enligt körkortsdirektivet vara 24 år för att få ett busskörkort med full behörighet. Detta är att jämföra med åldern för lastbilskörkort som är 18 år. Det finns dock ett undantag för de som har genomgått den svenska gymnasieutbildningen – de får börja köra buss direkt efter examen. Men de har enligt yrkesförardirektivet en begränsning i sitt körkort fram till de fyller 21 år som innebär att de enbart får köra i linjetrafik på sträckor som inte överstiger 50 kilometer. De som väljer att utbilda sig till bussförare efter gymnasiet måste vänta tills de är 24 innan de får köra sträckor längre än 50 kilometer.

Begränsningen får flera absurda konsekvenser – en ung utbildad bussförare kan till exempel köra 1:ans buss i Stockholms innerstad fram och tillbaka en hel dag, men får inte köra den timslånga sträckan till Norrtälje.

Detta får till följd att många bussföretag inte kan anställa unga bussförare, eftersom majoriteten kör sträckor betydligt längre än fem mil. Många unga personer som utbildat sig till bussförare måste alltså vänta i flera år innan de kan börja utföra sitt yrke. Under den tiden hinner många in på en annan yrkesbana.

Argumentet för det höga ålderskravet och 50-kilometersregeln handlar främst om trafiksäkerhet. Men statistiken som hänvisas till gäller en studie gjord på personbilsförare i åldrarna 16–19 i USA. Det stämmer att olycksrisken är högre när det gäller unga personbilsförare, med det går inte att jämföra med yrkesutbildade bussförare.

Trafiksäkerhet är inte främst en fråga om ålder, utan om utbildning. Det visar också den studie som analysföretaget Statisticon utfört med stöd av data från VR Sverige. Studien kunde inte hitta några bevis för att yngre bussförare skulle utgöra en större olycksrisk än äldre.

Den 1 mars presenterade EU-kommissionen ett förslag till reviderat körkortsdirektiv. Till vår stora besvikelse innehöll det inga förändringar vad gäller ålderskravet. Flera av remissinstanserna lyfter det faktum att begränsningarna är hämmande för kompetensförsörjningen samt att särskilt 50-kilometersregeln överensstämmer dåligt med svenska förhållanden då många av våra linjesträckor är längre än så.

Vi vill nu när körkortsdirektivet är öppet för revidering uppmana infrastrukturminister Andreas Carlsson samt EU-minister Jessika Roswall att verka för att ålderskravet för busskörkort sänks till 18 år. Regeringen behöver dessutom arbeta för en ändring av yrkesförardirektivet vad gäller 50-kilometersregeln.

Vi behöver ges förutsättningar att kunna rekrytera kompetent personal. Ge unga utbildade bussförare rätt att arbeta i en bransch som skriker efter deras kompetens.

Peter Liss
vd, Svealandstrafiken
Jonas Vinblad von Walter
vd, Luleå Lokaltrafik AB
Mikael Juhlin
hr-ansvarig, Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB
Marie Larsson
vd, Skellefteåbuss AB
Jörgen Bergström
vd, Uddevalla Omnibuss AB
Stefan von Below
vd, Gamla Uppsala Buss AB
Per Nordenstam
vd, Sobona

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

Styrning av kommunala företag

Ta del av insikter, verktyg och samarbetspartners som kan bidra till att navigera i en allt mer komplex omvärld och stärka framtidskapaciteten hos de kommunala företagen.

Läs mer
Publicerad: 21 augusti, 2023 | Senast uppdaterad: 23 augusti, 2023

Relaterat innehåll