Personer i grupp fotad ovanifrån.
  • Kommunala företag
  • Nyhet
  • Opinion
  • Ägarstyrning
  • Per Nordenstam
12 april 2023

Debatt - Se över ägarstyrningen i kommunala bolag

Många kommuner står inför ett svårt ekonomiskt läge de kommande åren. En god ägarstyrning bidrar till att ge kommunala bolag de bästa förutsättningarna att fortsätta leverera allmännytta, sysselsättning och ekonomiskt överskott, skriver Per Nordenstam, vd för Sobona, i Altinget.

Kommunerna behöver inse vikten av god ägarstyrning. Som ägare av kommunala bolag är det viktigt att förstå att i förlängningen bidrar det till välfungerande bolag, en stärkt ekonomi i kommunerna samt ökad insyn i bolagens verksamhet. En ny rapport visar att många kommunala bolag och kommunstyrelseordförande anser att ägarstyrningsarbetet behöver utvecklas.

Nu när de nya kommunstyrelserna är på plats efter valet, och de nya styrelserna i kommunala bolag börjar ta form, finns ett gyllene tillfälle att se över ägarstyrningen. Det finns flera anledningar till detta.

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

Publicerad: 12 april, 2023 | Senast uppdaterad: 19 augusti, 2023

Relaterat innehåll