null
  • nyhet
  • Sobona
  • Kommunala företag
21 juni 2022

Sobona ny stödjande medlem till IMM

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Sobona som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

- Vår vision är ett samhälle som präglas av utveckling och tillit. Genom att stödja IMM:s så viktiga arbete och minska risken för korruption kan vi göra vår del i att fortsätta bygga förtroendet för samhällsviktiga verksamheter som är kritiska för att din och min vardag ska fungera, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

- De kommunala företagen fyller en viktig funktion i samhället och bidrar till samhällsnytta. Det är av yttersta vikt att skydda dessa verksamheter från korruption och stärka allmänhetens förtroende för hur det offentliga bedriver sin verksamhet. Genom det stödjande medlemskapet bidrar Sobona dels till IMM:s arbete mot korruption, dels betonar de vikten av antikorruptionsfrågan ytterligare, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller besök www.institutetmotmutor.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 21 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 21 juni, 2022

Relaterade nyheter