Sofia Lundevall, förhandlare på Sobona.
  • nyhet
  • Arbetsrätt
  • Kollektivavtal
  • Anställningsfrågor
07 februari 2022

Förändringar i LAS – vad innebär det?

Hallå där Sofia Lundevall, förhandlare på Sobona, det ligger ett förslag om förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd), vad innebär förslaget?

Hallå där Sofia Lundevall, förhandlare på Sobona, det ligger ett förslag om förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd), vad innebär förslaget?

– Det stämmer att det ligger ett förslag på en reformerad arbetsrätt, där det bland annat föreslås förändringar i LAS. I huvudsak handlar det om att anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts av en särskild visstidsanställning med kortare konverteringsregler och kompletterande reglering av företrädesrätt vid återanställning samt turordning vid arbetsbrist, berättar Sofia.

Vad är viktigt att tänka på när man anställer?

– Särskild visstidsanställning kommer att övergå till tillsvidareanställning redan efter 12 månaders anställning. Den allmänna visstidsanställningen som tillämpas i dag övergår till tillsvidareanställning efter 24 månader enligt LAS, och efter 18 månader enligt våra kollektivavtal, berättar Sofia och fortsätter:

– Lagen föreslås börja tillämpas 1 oktober och pågående allmänna visstidsanställningar omvandlas då till särskilda visstidsanställningar. Den anställde får då ta med sig LAS-tid från 1 mars 2022. Det är bra att ha med sig när man ingår allmänna visstidsanställningar som sträcker sig längre än 12 månader räknat från och med 1 mars. Sådana anställningar skulle, utifrån nuvarande förslag, konverteras till en tillsvidareanställning 1 mars 2023.

En annan förändring rör beräkningen av anställningstid för särskilt visstidsanställda som har flera särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad. Vid tre eller fler särskilda visstidsanställningar får den anställde räkna LAS-tid mellan anställningarna under kalendermånaden.

– Det kan innebära att arbetsgivare som i dag har många korttidsanställda i anställningsformen allmän visstidsanställning kan behöva fundera på hur man bemannar och anställer i framtiden. Här planerar vi för att återkomma med stöd och information för våra medlemmar, säger Sofia.

Vad ska man tänka på vid förändringar gällande företrädesrätt till återanställning och turordning vid arbetsbrist? Är det något som man ska tänka på redan nu?

– En anställd kommer att få företrädesrätt redan efter 9 månaders anställning i särskild visstidsanställning – men då endast till andra särskilda visstidsanställningar. Det här är ett tillägg till den företrädesrättsreglering som vi har i dag, det vill säga som träder i kraft efter 12 månaders anställning, berättar Sofia och fortsätter:

– När det gäller turordning så föreslås att tre arbetstagare ska kunna undantas vid turordning, om de är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta oavsett storleken på arbetsgivaren. Men i AB (Allmänna Bestämmelser) finns kollektivavtalade turordningsregler som innebär att lagändringen inte får genomslag där, det vill säga undantag kommer inte att kunna göras.

Hur får man veta mer?

– Dels kommer vi ha en avtalskonferens den 11 mars, som beskriver förändringar i kollektivavtalen med anledning av Omställning- och LAS-ändringarna. Dels kommer vi informera mer om nya LAS genom utskick och seminarier. Så håll ögonen öppna, avslutar Sofia.

Publicerad: 07 februari, 2022 | Senast uppdaterad: 07 februari, 2022

Relaterade nyheter