John Nilsson, förhandlingschef på Sobona beskriver nuläget inför avtalsbytet många av medlemmarna står inför den 1 januari 2022.
  • nyhet
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
08 oktober 2021

Inför avtalsbytet – fem frågor till förhandlingschefen

Merparten av Sobonas avtal är eller kommer att bli omförhandlade vilket innebär ett fortsatt högt tryck på förhandlings- och arbetsgivarserviceverksamheten i höst. Följden av avtalsrörelsen 2020 är att det stora flertalet av Sobonas medlemmar omfattas av förändringen till årsskiftet. För att reda i detta har vi ställt några frågor till förhandlingschef John Nilsson som här ger svar på fem frågor.

Vad innebär förändringarna i korthet?

När Sobona bildades ritade vi delvis om kartan över branscher/verksamhetsområden. Idag består Sobona av 12 branscher som – när avtalsförhandlingarna inom samtliga områden är avslutade våren 2022 – kommer att ha egna branschanpassade kollektivavtal med undantag för bransch Personlig assistans som har två olika avtal ett par år till. För de allra flesta före detta KFS/Pacta-bolag väntar därför en förändring och övergång till ett nytt avtal den 1 januari 2022. Avtalsbytet sker dock inte automatiskt, varje arbetsgivare behöver uppdatera lönesystem för att anpassa till det nya avtalet och se över eventuella lokala avtal och de villkor som är reglerade där.

Hur vet man om man berörs av avtalsbytet?

Förenklat kan man säga att samtliga tidigare KFS-medlemmar berörs och samtliga medlemmar inom Sobona som omfattas av ÖLA (överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor). Det gör att det är enbart i branscherna Räddningstjänst och Hälso- och sjukvård vi inte har några medlemmar som berörs av avtalsbyte vid årsskiftet. Men som sagt: Det är ett förenklat sätt att se på det – för att vara säker loggar man in på vår webbplats och tar del av Frågor & Svar kring om man berörs av avtalsbytet. Alla som blivit nya medlemmar i Sobona från årsskiftet 1 januari 2021 går automatiskt in på det nya avtalet.

Var kan man som medlem hitta mer information om exempelvis nyheter i avtalen?

För att underlätta för våra medlemmar att identifiera de väsentligaste förändringarna i avtalen har vi tagit fram underlag så som redogörelsetexter och avtalskommentar till avtalets bestämmelser som man också hittar på vår webbplats. Utbildningar har genomförts under våren och dessa rekommenderar vi att medlemmarna tar del av i efterhand. Vi har även arrangerat webbinarier där medlemmar fått en chans att ställa frågor till branschansvariga förhandlare direkt. Dessa frågor sammanställs och läggs ut på vår webb. På sidan sobona.se/avtalsbytet Länk till annan webbplats. har vi samlat all nödvändig information som du som medlem behöver ta del av. Till våra kontaktpersoner hos medlemsföretagen skickar vi löpande uppdaterad information kring avtalsbytet.

Om man är medlem och känner sig osäker på vad man behöver göra – vad rekommenderar du som första steg?

Jag skulle börja med att ta del av själva avtalet, som finns att ladda hem via sobona.se/kollektivavtal Länk till annan webbplats.. Att bekanta sig med själva avtalet kan underlättas av att man tar del av redogörelsetexter och avtalskommentarer som beskriver och kommenterar de viktigaste förändringarna. Väcker detta frågor finns det branschspecifika Frågor- och svarmaterial på webben och vi tar även fram ett stödmaterial som medlemmar kan använda på exempelvis APT:er och medarbetarmöten. Materialet beskriver de viktigaste förändringarna i avtalet och ger ett stöd för exempelvis HR och chefer i sin kommunikation med medarbetare. Jag skulle även varmt rekommendera samtliga våra HR/kontaktpersoner att ta del av utbildningen som finns tillgänglig att se på i efterhand för de flesta branscher. Kvarstår frågetecken är alla självklart välkomna att höra av sig på servicetelefonen eller direkt till sina branschansvariga förhandlare.

Vad gör jag om jag vill ha avtalet i tryckt form?

Våren 2021 skickades tre stycken kostnadsfria exemplar av det trycka avtalet till varje medlem i branscherna Energi, Fastigheter, Vatten och miljö, Besöksnäring och kulturarv, Trafik och Flygplatser. Vill du beställa fler exemplar surfar du in på sobona.se/tryck Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Avtalen säljs i webbshopen till ett självkostnadspris av 89 kronor styck. Resterande branschers kollektivavtal* kommer att tryckas under våren 2022.

* Personlig assistans 2 olika avtal finns endast i digital upplaga.

Mer information:

Om du saknar inloggningsuppgifter
Kontakta oss på kontakt@sobona.se Öppnas i nytt fönster.om du eller din kollega saknar användarkonto till sobona.se så hjälper vi er.

Glömt lösenord
Om du har glömt ditt lösenord så kan du byta det på den här sidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 08 oktober, 2021 | Senast uppdaterad: 11 januari, 2022

Relaterade nyheter