Moderator ramar in konferensen och introducerar programmet

09 oktober 2023
Lästid: 1 min
Moderator Willy Silberstein står i Sobonas studio och inleder konferensen om kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023

Moderator Willy Silberstein

Moderator
Willy Silberstein
Moderator
Willy Silberstein

Per Nordenstam, vd på Sobona och moderator Willy Silberstein ramar in konferensen och introducerar programmet till konferensen kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023.

Per inleder med att konstatera att detta är den fjärde upplagan av konferensen för fastighet och parkering. Han hoppas alla deltagare ska känna sig bättre rustade för att möta utmaningar inom kompetensförsörjning efter konferensen.

– Kompetensförsörjning är en stor utmaning och vi måste hitta nya sätt att förhålla oss till det, fastslår Per.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning och vi måste hitta nya sätt att förhålla oss till det.

Per Nordenstam

vd på Sobona

Per berättar att Christian Rockberger på Stockholm parkering kommer ta vid efter inledningen och ge sitt perspektiv på branschens utmaningar och även en framtidsspaning.

Sobona är medlemmar i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd. Under sitt pass kommer de presentera rapporten Kompetensbehov 2023–2028 Länk till annan webbplats. som visar att utmaningarna inom kompetensförsörjning inte löser sig själva, utan företag och organisationer måste arbeta tillsammans.

Myndigheten för yrkeshögskolan har statens förtroende i sitt genomförandeuppdrag och de stöttar Sobona i frågor kring branschvalidering.

Omställningsfonderna har en ny roll och stöttar medlemsföretag med medel vid förebyggande insatser och omställning.

Svepark ger sitt perspektiv kring parkeringsbranschens utmaningar och vad de kan bidra med.

Nordiskt Valideringsforum berättar mer om yrkesprofiler och validering.

Lennart från Poseidon Göteborg berättar om hur de arbetar med yrkesprofiler i skapandet av sitt traineeprogram.

Slutligen kommer Conny Larsson, chef för Sobonas komptenskansli och moderator Willy Silberstein avrunda konferensen.

Dela sidan