Framtidsspaning kompetensförsörjning inom fastighet och parkering

09 oktober 2023
Lästid: 4 min
Christian Rockberger från Stockholm Parkering står i Sobonas studio och föreläser om utmaningar för parkeringsbranschen och han ger även en framtidsspaning.

Christian Rockberger är vd på Stockholm Parkering AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ordförande Sobonas branschråd Fastighet och vice ordförande Sobonas bolagsstyrelse.

Föreläsare
Christian Rockberger
Föreläsare
Christian Rockberger

Christian Rockberger, vd på Stockholm Parkering gör en framtidsspaning kring utvecklingen för parkeringsbranschen och hur allt påverkar kompetensförsörjningen för företagen inom branschen.

Christian inleder föreläsningen med att förklara att han tror att branschen har förändrats mycket under de senaste 20 åren, men han tror den kommer förändras ännu mer under de kommande tio åren.

– Vi kommer behöva en ny typ av kompetens och det kommer vara svårt att få tag på den, menar Christian.

Det kommer vara stor konkurrens och det kommer inte gå att förlita sig på nyrekryteringar. Det kommer bli viktigt att söka kunskaperna och färdigheterna som behövs ute i samhället i stort.Vad är Stockholm Parkering?

Stockholm Parkering har både egna anläggningar och agerar på uppdrag av andra fastighetsägare.

Alla p-platser finns uteslutande på tomtmark.

P-platser bolaget ansvarar för: 62 400
P-hus och garage: 240
Ytparkeringar: 1 370
Infartsparkeringar: 40
Anläggningar som bolaget äger: 32 med cirka 7 400 platser.

De har också övervakningsuppdrag på tomtmark.

Enligt ägardirektiven är deras viktigaste uppdrag att avlasta gatumark från parkerade bilar och verka för hållbar mobilitet.

Vad ska finnas i garagen?

Krav och önskemål på vad som ska finnas i garagen i Stockholm har förändrats radikalt. För 40 år sedan var det andra typer av bilar och då skulle bilarna smörjas i en smörjgrop.

– Vi har medarbetare som började på Stockholm Parkering för 40 år sedan och i dag hanterar de försäkringsärenden, berättar Christian.

För tio år sedan kom olika frågor kring mobilitet. I dag är cyklar en integrerad del som finns i ett femtiotal av Stockholm Parkerings olika garage.

För fem år sedan kom andra frågor kring mobilitet som exempelvis leveransboxar. Dessa finns numera i ett tiotal garage.

Hur ska framtidens garage vara?

– Vi vet inte hur framtiden kommer se ut. Det kanske kommer vara odlingar i garagen och automatiska fordon som åker ut med varor. Därför måste garagen byggas med en flexibilitet, fastslår Christian.

Det kanske kommer vara odlingar i garagen och automatiska fordon som åker ut med varor. Därför måste garagen byggas med en flexibilitet.

Christian Rockberger

vd på Stockholm Parkering AB, ordförande Sobonas branschråd Fastighet samt vice ordförande Sobonas bolagsstyrelse.

Laddstolpar och laddinfrastruktur

Christian berättar att något som det viktigaste som Stockholm Parkering gör i dag som ett kommunalt bolag är att erbjuda laddinfrastruktur.

De flesta elbilar som säljs i dag är laddbara och laddinfrastruktur är avgörande att kunna ladda bilen varje dag där man parkerar.

För 25 år sedan användes vanliga eluttag. Under kommande år gjordes några mindre pilotprojekt och i dag är det 100 procent laddstolpar när Stockholm Parkering bygger nytt.

– Det handlar inte bara om att skruva upp laddstolpen; den ska fungera, vilket innebär att vi behöver finnas tillgängliga och ha beredskap, säger Christian.

Det handlar inte bara om att skruva upp laddstolpen; den ska fungera, vilket innebär att vi behöver finnas tillgängliga och ha beredskap.

Christian Rockberger

vd på Stockholm Parkering AB, ordförande Sobonas branschråd Fastighet samt vice ordförande Sobonas bolagsstyrelse.

Betala sin parkering

Utvecklingen har gått från vridautomater, till automater där man betalde med mynt och sedlar, till automater där man betalade med kort, till mobila betalningar, vilket numera är det dominerade sättet för betalning.

– Tidigare skulle många av de här automaterna tömmas varje dag för att inte ha för mycket kontanter i sig, berättar Christian.

Mekaniska garage

Stockholm Parkering har också byggt ett mekaniskt garage för 20 år sedan och det var ingen succé.

Passagesystem

Stockholm Parkering har försökt bli av med fysiska nycklar och dessa har bytts ut mot tags och appar. Här är det viktigt med integration mellan olika system och API:er, vilket är en stor utmaning.

Bolagets värdeskapande roll

Stockholm Parkering har gått från att enbart utföra skötsel av parkeringsplatser med:

 • Städning
 • Belysning
 • Passagesystem
 • Övervakning.

Numera optimerar de även parkeringsplatser genom:

 • Anpassning av taxor
 • Samnyttjande platser
 • Paketering
 • Marknadsföring

I dag är laddinfrastruktur också en viktig värdeskapande roll för bolagen genom:

 • Optimalt nyttjande av elservicen
 • Installation och skötsel av laddstolpar
 • Övriga mobilitetstjänster.

Förändringar kring medarbetare

Med detta i åtanke är det tydligt att Stockholm Parkering har genomgått en omfattande förändring. Bolaget har gått från 200 till 80 medarbetare.

Befattningsbeskrivningar och organisation uppdateras vart femte år. Många medarbetare har bytt befattningar flera gånger och uppgifterna i många befattningar har ändrats radikalt.

– När man lyckas med en komptensresa inom ett bolag blir det ett stort mervärde och en bonus, för medarbetarna kan verkligen verksamheten, säger Christian.

När man lyckas med en komptensresa inom ett bolag blir det ett stort mervärde och en bonus.

Christian Rockberger

vd på Stockholm Parkering AB, ordförande Sobonas branschråd Fastighet samt vice ordförande Sobonas bolagsstyrelse.

Christian betonar även att befattningar har upphört genom åren. På 1980-talet fanns exempelvis servicepersonal som gjorde service på fordonen.

Mynttömningen har upphört totalt och sedan tio år tillbaka erbjuder inte Stockholm Parkering kontant betalning.

Sedan 2001 upphandlas 30–35 medarbetare som parkeringsvakt.

Nya befattningar utifrån kompetensförsörjningsbehov

 • Garageförvaltare – optimera beläggningen i anläggningarna
 • Systemförvaltare – för system som optimerar anläggningarna
 • Projektledare inom laddinfrastruktur – för att möta elektrifieringen
 • Tekniker – för att möta 100 procent laddinfrastruktur i egna anläggningar
 • Kundservice – för att möta krav som följer med laddinfrastruktur
 • Projektledare inom övriga mobilitetstjänster.

Framtida utmaningar

 • Förändringen kommer fortsätta i allt snabbare takt.
 • Befattningar kommer upphöra och nya krav kommer ställas på de befattningar som är kvar.
 • De nya rollerna måste även kunna fyllas av befintliga medarbetare.
 • Vissa befattningar är extra utmanande då kraven ständigt utvecklas.
Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan