Ulf Olsson, vice ordförande och Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Pension
24 november 2022

Ny avtalspension för räddningstjänsten

Sobona och SKR har kommit överens med Kommunal, OFR och AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i särskild avtalspension för medarbetare inom räddningstjänsten (SAP-R).

Överenskommelsen innebär att den särskilda avtalspension som gällt för arbetstagare i utryckningsstyrka i räddningstjänsten avvecklas på sikt. Innehållet i överenskommelsen syftar till att stärka förutsättningarna för förlängt arbetsliv. Medarbetare i utryckningsstyrka i räddningstjänsten får efter 1 januari 2023 ett tillägg på 2 000 kronor per månad som extra avsättning till tjänstepension. Medarbetaren kan istället välja att ta ut tillägget som ett lönetillägg.

− Överenskommelsen ger räddningstjänstens medarbetare en flexiblare lösning som ger bättre förutsättningar för ett längre arbetsliv. Redan anställda medarbetare har möjlighet att istället för att stanna kvar i den tidigare lösningen SAP-R välja det nya tillägget på 2 000 kronor per månad som avsättning till tjänstepension, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

För medarbetare som anställs till utryckningsstyrka efter den 1 januari 2023 utges ett tillägg till tjänstepensionen om 2000 kronor istället för en framtida möjlighet till SAP-R.

Medarbetare som anställts inom räddningstjänsten före den 1 januari 2023 behåller möjligheten till att vara kvar i nuvarande lösning, särskild avtalspension SAP-R. Denna grupp ges möjlighet att istället välja det nya tillägget på 2 000 kronor per månad. Tillägget gäller under den tid medarbetaren huvudsakligen tjänstgör i utryckningsstyrka.

Överenskommelsen ökar även möjligheterna till fortsatt arbete när tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig. Genom karriärplanering och kompetensutveckling ges såväl medarbetare som arbetsgivare möjlighet att förebygga att ett akut behov av omställning uppstår.

− Omställning och yrkesväxling är helt avgörande åtgärder för att möta kompetensutmaningen i välfärden. Ökade möjligheter till karriärplanering och kompetensutveckling stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse samt förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fakta

Sobona och SKR har tecknat en överenskommelse om ändringar och tillägg i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) och KollektivAvtalad Pension (KAP-KL) med anledning av förändringar av Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R).

Fackliga organisationer i överenskommelsen är Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

Samtidigt träffades överenskommelse om ändringar och tillägg i HÖK 20 Kommunal, HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet och HÖK T AkademikerAlliansen.

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 24 november, 2022 | Senast uppdaterad: 24 november, 2022

Relaterade nyheter