- Som attraktiva arbetsgivare med konkurrenskraftiga och moderna avtal på plats kan vi fokusera på vårt uppdrag och utveckla våra verksamheter för kundernas och samhällets bästa, säger Christian Schwartz, ordförande i Sobonas branschråd Energi.
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Energi
16 december 2020

Sobona tecknar historiskt avtal för bransch Energi

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Energi, med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer) inom bransch Energi och omfattar ca 220 medlemsföretag med ca 12 500 anställda.

Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Energi, med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Seko, Service- och kommunikationsfacket, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer) inom bransch Energi och omfattar ca 220 medlemsföretag med ca 12 500 anställda. Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen är fyraårig och gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal och Seko är treårig och gäller från och med den 1 november till och med den 31 mars 2023.

– Avtalet är historiskt eftersom det innebär att vi lägger den sista pusselbiten på plats i en flera år lång fusionsprocess med målet att få till ett konkurrenskraftigt och verksamhetsanpassat avtal för de kommunala företagen inom energibranschen. Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

De kommunala energibolagen är ledande aktörer i omställningen till ett hållbart samhälle. De arbetar varje dag med fokus på hög kvalitet och att leverera innovativa och hållbara energilösningar som utvecklar hela samhället och får människors vardag att fungera.

– Arbetsgivarna inom bransch Energi behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar. Som attraktiva arbetsgivare med konkurrenskraftiga och moderna avtal på plats kan vi som arbetsgivare fokusera på vårt uppdrag och utveckla våra verksamheter för kundernas och samhällets bästa, säger Christian Schwartz, ordförande i Sobonas branschråd Energi.

Fakta om avtalet:

Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen ger en avtalsperiod om 41 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal och Seko ger en avtalsperiod om 29 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser för hela branschen, vilka löper avtalsperioden ut till och med den 31 mars 2023 respektive den 31 mars 2024.

Avtalet i korthet:

  • fyraårigt avtal med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
  • treårigt avtal med Kommunal och Seko
  • löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • från och med den 1 januari 2022 tillämpas ett och samma avtal för hela branschen
  • den lokala lönebildningen fortsätter att utvecklas

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 16 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter