Christian Rockberger. Fotograf: Lennart Johansson
  • pressmeddelande
  • Kollektivavtal
  • Fastigheter
  • Förhandling
16 december 2020

Historiskt avtal på plats för bransch Fastigheter

​Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Fastigheter med motparterna Fastighetsanställdas förbund, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer) som gäller för branschen Fastigheter och omfattar ca 140 medlemsföretag med ca 6 800 anställda.

– Avtalet är historiskt eftersom det innebär att vi lägger den sista pusselbiten på plats i en flera år lång fusionsprocess med målet att få till ett konkurrenskraftigt och hållbart avtal för de kommunala företagen inom fastighetsbranschen. Vi är glada att vi lyckats med en långsiktig överenskommelse med villkor som tar medlemsföretagen in i framtiden, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Medlemsföretagen inom Fastigheter bygger ett modernt och hållbart samhälle och står för medborgarservice och attraktionskraft som skapar mervärde för kommunen och dess invånare. Centrala frågor som kompetensförsörjning, digitalisering och omställning till ett hållbart samhälle kräver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal.

– Arbetsgivarna inom bransch Fastigheter behöver verksamhetsanpassade och långsiktiga kollektivavtal med möjligheter till lokala anpassningar. Som attraktiva arbetsgivare med moderna branschavtal på plats kan vi fokusera på vårt uppdrag och utveckla våra verksamheter, säger Christian Rockberger ordförande i Sobonas branschråd Fastigheter.

Fakta om avtalet:

Överenskommelsen med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen ger en avtalsperiod om 41 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024. Överenskommelsen med Kommunal och Fastighets ger en avtalsperiod om 29 månader som gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal. Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser för hela branschen, vilka löper avtalsperioden ut till och med den 31 mars 2023 respektive den 31 mars 2024.

Avtalet i korthet:

  • fyraårigt avtal med Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen
  • treårigt avtal med Kommunal och Fastighets
  • löneökningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket
  • från och med den 1 januari 2022 tillämpas ett och samma avtal för hela branschen
  • den lokala lönebildningen fortsätter att utvecklas

För mer information kontakta:

John Nilsson, förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 16 december, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter