null
  • pressmeddelande
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
  • Ledighet
23 april 2020

Semesteröverenskommelse med Vision och SSR

Sobona och SKR har tecknat en central överenskommelse med SSR och Vision (OFR Allmänkommunal verksamhet) om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester under 2020.

Sobona och SKR har tecknat en central överenskommelse med SSR och Vision (OFR Allmänkommunal verksamhet) om avvikelse från lag och avtal på HÖK/AB gällande hantering av semester under 2020.

SKR och Sobona är överens med de fackliga organisationerna om att perioden för huvudsemester under 2020, utöver maj till september, även ska omfatta december. Syftet med att utöka perioden för huvudsemestern är att skapa bättre förutsättningar för att arbetstagare ska få sin huvudsemester under 2020 och att den planeras på ett ordnat sätt.

- Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Deras vila och återhämtning måste tryggas. Den här överenskommelsen med Akademikerförbundet SSR och Vision säkerställer att arbetsgivarna gör en bra semesterplanering för i år för exempelvis viktiga yrkesgrupper som socialsekreterare och chefer i äldreomsorgen. Det är viktigt i en mycket ansträngd tid, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen ser annorlunda ut i år.

- Överenskommelsen innebär bland annat att huvudsemester – helt eller delvis – kan läggas även i december. Det ska i första hand ske genom frivillighet och medarbetarna kompenseras då med 7 500 kronor extra per vecka samt extra semesterdagar. Vi har också utökat kompensationen för de medarbetare som får sin pågående semester indragen. Det innebär att SSR:s och Visions medlemmar, utöver fem extra semesterdagar, även får en ekonomisk kompensation på 3 000 kronor, säger John Nilsson.

Övriga fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har tackat nej och valt att stå utanför överenskommelsen. Arbetsgivarna kan, utöver möjligheten att förlägga huvudsemester under perioden maj till september, även förlägga semester i oktober, november och december om det finns särskilda skäl. En pandemi, som innebär att bemanningen inte kan säkras i samhällsviktiga funktioner, är typiskt sett särskilda skäl.

Fakta om överenskommelsen

  • Parterna är överens om att besked om semesterförläggning ska lämnas senast en månad innan ledighetens början.
  • Parterna är överens om att perioden för huvudsemester semesteråret 2020 även ska omfatta vecka 49-53. Huvudsemesterperioden är vanligtvis månaderna juni - augusti, och kan även förläggas i maj och september efter lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL).
  • För varje hel semestervecka som förläggs i vecka 49-53 2020 ersätts arbetstagaren med 7 500 kronor.

Arbetstagaren kan kompenseras med som mest 5 extra semesterdagar om huvudsemestern avbryts på arbetsgivarens begäran. Sådan semesterdag ska förläggas under semesteråret. Parterna är överens om att en arbetstagare som har kompenserats med 5 extra semesterdagar har rätt till ett engångsbelopp om 3 000 kronor.

Läs vidare

Överenskommelse om avvikelse från lag och avtal gällande hantering av semester för semesteråret 2020

Kontakt:

John Nilsson, tel: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se

Publicerad: 23 april, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter