Barn i rullstol
  • nyhet
  • Anställningsfrågor
  • Opinion
  • Personlig assistans
04 juli 2023

Öppet brev till regeringen - Schablonersättningen till personlig assistans bör höjas

Schablonersättningen bör höjas minst i paritet med märket skriver Sobona tillsammans med SKR, Vårdföretagarna, Fremia, Riksföreningen JAG samt Intressegruppen för Assistansberättigade i ett brev till statsrådet Elisabeth Svantesson och Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Det är regeringen som beslutar om nivån på schablonersättningen för personlig
assistans. Under många års tid har regeringens uppräkning av assistansersättningen varit lägre än de avtalade löneökningarna. Det är inte hållbart på vare sig kort eller lång sikt med dessa små ökningar för att kommuner och privata utförare ska kunna upprätthålla ett bra stöd till alla de personer som beviljats personlig assistans.

Med undantag för 2021 års uppräkning har schablonhöjningen under många år
understigit kollektivavtalade löneökningar och allmänna kostnadsökningar i samhället. Då schablonen ska täcka lönekostnader, assistans- och utbildningskostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader och administrationskostnader är det lätt att se att ersättningen inte räcker till allt som ska ingå.

Inför 2024 års höjning av schablonersättningen ser vi fram mot att det blir en relevant höjning. För innevarande år 2023 höjdes schablonen återigen med endast 1,5% och är nu 324,5 kronor per timme. Utan att föregå kvarvarande avtalsförhandlingar så går det enkelt att konstatera att det finns en stor diskrepans mellan ett påslag på 1,5% och det märke som utgjort grunden för årets avtalsförhandlingar. Situationen blir särskilt allvarlig mot bakgrund av den långa underkompensationen av timersättningen inom den personliga assistansen.

Det påverkar arbetsgivarens utrymme gällande till exempel arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling, men också lönenivån.

Vi vill påminna om Utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1) som visar behovet av ett kontinuerligt
arbetsmiljöarbete och vikten av långsiktiga seriösa arbetsgivare som arbetar
systematisk för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

I Huvudmannaskapsutredningen (SOU 2023:9) står bland annat ”Syftet med förslaget är en ändamålsenlig reglering som skapar långsiktiga och stabila förutsättningar för en insats som är av god kvalitet och som präglas av hög rättssäkerhet och möjligheter till uppföljning och kontroll”.

Vi delar utredningens förslag att personlig assistans ska övertas av statenmen det krävs att regeringen ger kommuner och privata utförare en rimlig ersättning för att kunna upprätthålla personlig assistans på en god nivå med hög kvalitet.

En uppräkning i linje med kollektivavtalade löneökningar och allmänna
kostnadsökningar i samhället behöver ligga till grund för höjning av
schablonersättningen. Det är ett minimum för att den svenska modellen ska kunna upprätthållas inom personlig assistans. Alltför lång tid med underkompensation måste få ett slut.

Vi uppmanar därför regeringen att justera schablonersättningen för 2024 samt skapa en långsiktigt hållbar finansieringsmodell.


Med vänlig hälsning,
Sophie Karlsson, ordförande Intressegruppen för Assistansberättigade
Magnus Andén, ordförande Riksföreningen JAG (genom god man Cecilia Blanck)
Palle Lundberg, vd Sveriges kommuner och regioner
Per Nordenstam, vd Sobona
Petter Skogar, vd Fremia
Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna

 

Louise Pons Dreifeldt

Opinionsstrateg

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 04 juli, 2023 | Senast uppdaterad: 11 augusti, 2023

Relaterat innehåll