null
 • nyhet
 • Kollektivavtal
 • Kompetensförsörjning
 • Ledarskap
30 juni 2022

Dagens Nyheter - Detta vill unga ha ut av sin arbetsgivare

Flexibilitet – det är ledordet för vad unga vill ha av sin arbetsgivare. Detta visar en ny undersökning som Sobona gjort tillsammans med analysföretaget Ungdomsbarometern. Det handlar inte enbart om flexibla arbetstider, utan en flexibilitet som gör att man utvecklas. – Unga ställer högre krav på personlig utveckling, säger Kristina Hane, strateg på arbetsgivarorganisationen Sobona.

Dagens Nyheter 30-06-2022

Dagens Nyheter rapporterar om Sobonas och Ungdomsbarometerns undersökning om vad unga vill ha ut av sina arbetsgivare.

Flexibilitet – det är ledordet för vad unga vill ha av sin arbetsgivare. Detta visar en ny undersökning som analysföretaget Ungdomsbarometern gjort. Det handlar inte enbart om flexibla arbetstider, utan en flexibilitet som gör att man utvecklas.

– Unga ställer högre krav på personlig utveckling, säger Kristina Hane, strateg på arbetsgivarorganisationen Sobona.

Unga i dag tycker att flexibilitet och trygghet på en arbetsplats är det absolut viktigaste. En undersökning har gjorts av Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, och analysföretaget Ungdomsbarometern för att ta reda på vad unga söker efter på arbetsmarknaden.

– Det handlar mycket om ungas behov av flexibilitet. Men inte bara i tid och rum, att kunna jobba hemifrån, utan flexibilitet i arbetsuppgifterna och att unga ställer högre krav på personlig utveckling, säger Kristina Hane, strateg på Sobona och jobbar bland annat med frågor som rör ledning, styrning och organisation.

Undersökningen genomfördes via digitala enkäter där drygt 1 500 unga vuxna mellan 20 till 35 år svarade. De utgick ifrån premissen om vad som varit deras ”drömarbetsgivare”. Bland annat visar undersökningen att unga arbetstagare skulle kunna tänka sig att stanna på en och samma arbetsplats hela livet.

Kristina Hane berättar att man tidigare tänkt att unga var mer flyktiga, men att det finns indikationer att unga i dag kan tänka sig arbeta på en och samma arbetsplats hela livet. Bara de erbjuds utveckling inom företaget.

Kristina Hane säger att en orolig omvärld med krig och katastrofer gör att unga söker en större trygghet på arbetsplatsen.

– Man kan ana att det har med trygghetsbehovet att göra, i den kontexten att vi lever i en orolig tid. Vi har krig och geopolitiska konflikter i vårt närområde. Klimat- och energikris, och på det en pandemi i ryggen. Vad vi kan se från undersökningen, är att trygghetsbehovet sticker ut, och det är väldigt tydligt.

Detta ställer i sin tur krav på arbetsplatserna och dess chefer.

– Detta hänger i sin tur i ihop med vilken ledarskapsfilosofi ett företag har. Det vill säga graden av kontroll kontra tillit när det kommer till ledning och styrning av verksamheten.

För att kunna möta dessa behov som unga nu ställer menar Hane att varje arbetsgivare måste ta en titt på sin egen position. Hur leder man företaget? Hur vill vi ha det just hos oss? Både på avdelningsnivå och på en övergripande nivå för att kunna möta behoven som finns.

Fakta. Karaktärsdrag för en bra chef

Undersökningen som gjorts av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sobona kom fram till fem punkter som unga tycker är viktiga karaktärsdrag hos en chef.

 • Tydlig
 • Lyhörd
 • Rättvis
 • Förstående
 • Trevlig

Källa: Undersökningen:Drömarbetsgivare i pandemins spår, gjord av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sobona.

Hon tror att chefer och företag måste ta ett större ansvar för de psykosociala delarna hos sina anställda. Ge tid till att sitta ner med sina anställda och föra diskussioner en-mot-en likväl som i grupp.

– Det är komplext. Och många chefer har stora arbetsgrupper att se efter. Men man måste skapa tid för dialogerna så att chefer hinner vara coachande och stöttande.

Undersökningen visar att unga vill ha en trygghet och flexibilitet – samtidigt ett starkt ledarskap. Det kan då vara svårt att sätta ramar för hur detta kan gå till i praktiken, menar Kristina Hane.

– De unga i dag är vana att ta ett stort ansvar. Men man behöver alltid ramar och tydlighet, något som måste komma från en chef. Kollegorna har också förväntningar på sig att visa förståelse och vara lyhörd. Och det ska finnas en kultur där det ska vara okej att misslyckas.

Fakta. Fler fynd från undersökningen

 • ”Flexibel” var det ord som flest svarade på fritextfrågan ”Hur skulle du beskriva din drömarbetsgivare med tre ord?” På andra plats kom utvecklande.
 • Det är viktigare för yngre personer att arbetsgivaren bidrar till samhällsnyttan. 55 procent av de mellan 20-25 tycker det är viktigt att arbetsgivaren tar ansvar för en hållbar utveckling för klimatet, den sociala- och ekonomiska delen.
 • De största skillnaderna mellan tjejer och killar var att tjejer i högre grad brydde dig om jämställdhet och mångfald. Medan killar tyckte i större utsträckning att höga löneförmåner var viktiga.
 • I jämförelse med en tidigare undersökning från 2017 i samma projekt, ”Det bästa av två världar”, kan nu 30 procent fler tänka sig att arbeta på ett kommunalt företag.

Källa: Undersökningen:Drömarbetsgivare i pandemins spår, gjord av Ungdomsbarometern på uppdrag av Sobona.


Publicerad: 30 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 30 juni, 2022

Relaterade nyheter