Ulf Olsson, vice ordförande och Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse.
 • nyhet
 • Kollektivavtal
 • Pension
22 juni 2022

Nya pensionsavtalet undertecknat av Läkarförbundet

Sobona och SKR har nu undertecknat det nya pensionsavtalet AKAP-KR även med Läkarförbundet. Samtliga fackliga organisationer i välfärdssektorn omfattas nu av pensionsöverenskommelsen.

Den 1 januari 2023 går kommuner, regioner och kommunala företag från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Samtidigt höjs pensionsavsättningen från 4,5 procent till 6 procent.

- Det nya pensionsavtalet utgår ifrån den anställdes livsinkomst och är modernt och långsiktigt hållbart. 1,2 miljoner medarbetare i välfärden kommer att få högre och tryggare pensioner, samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse pensionskostnaderna, säger Joakim Larsson, ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syftet med överenskommelsen är att sektorn ska kunna möta behovet av ett förlängt och förändrat arbetsliv, att behålla och rekrytera medarbetare samt att genom en övergång till ett avgiftsbestämt pensionssystem göra det möjligt att förutse kostnaderna och över tid minska de snabbt ökande pensionsskulderna.

- Det nya pensionsavtalet har en stark jämställdhetseffekt. Fyra av fem anställda i kommuner och regioner är kvinnor. Att de får mer i plånboken efter ett långt arbetsliv är ett kraftfullt bidrag till en mer jämställd arbetsmarknad, säger Ulf Olsson, vice ordförande i Sobonas föreningsstyrelse och i SKR:s förhandlingsdelegation.

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd. Fack och arbetsgivare i välfärdssektorn är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i verksamheterna. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora kompetensförsörjningsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare.

- Förbättrade pensionsvillkor ökar arbetsgivarnas möjligheter att behålla och rekrytera personal. Det ökar också rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna, samtidigt som pensionssystemet blir enklare att förstå, säger Joakim Larsson.

Övriga fackliga organisationer inom kommuner, regioner och kommunala bolag undertecknade det nya pensionsavtalet AKAP-KR i december 2021.

Fakta

 • SKR, Sobona och samtliga fackliga organisationerna inom kommuner, regioner och kommunala företag har undertecknat det nya pensionsavtalet AKAP-KR.
 • AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner.
 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.
 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR.
 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension.
 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.
 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år
 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år.
 • Bransch Trafik i Sobona står utanför det nya pensionsavtalet.

Läs vidare

Pensionsavtalet AKAP-KR: Sobona.se/pensionsavtalet – Fakta, frågor och svar samt nyheter Länk till annan webbplats..

För mer information kontakta 

John Nilsson, förhandlingschef Sobona: 08-452 74 72, john.nilsson@sobona.se Öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 22 juni, 2022 | Senast uppdaterad: 22 juni, 2022

Relaterade nyheter