Varför är det viktigt med kollektivavtal?
  • nyhet
  • Kollektivavtal
17 mars 2022

Varför är det viktigt med kollektivavtal?

Det är en ständigt aktuell fråga och ställs med jämna mellanrum.

Det är en ständigt aktuell fråga och ställs med jämna mellanrum.

Till att börja med kan vi konstatera att fördelarna med kollektivavtal handlar om att skapa en trygg och långsiktigt stabil arbetsmarknad.

Det bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle genom god samhällsekonomisk utveckling vilket är bra både för medarbetare och arbetsgivare.

Den svenska modellen mejslades fram under de första årtiondena förra seklet och har en av sina hörnstenar i Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938.

Men vad innebär det i korthet?

Avtalet innebär att arbetsmarknadens parter, arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och fack sluter avtal utan inblandning av staten. Gemensamt tar arbetsmarknadens parter ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden. I grunden handlar det om att villkoren på arbetsmarknaden ska förhandlas av de som har bäst kunskap och insikter för att kunna skapa långsiktiga och samhällsnyttiga avtal.

Läs mer om fördelarna med kollektivavtal:Kollektivavtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 17 mars, 2022 | Senast uppdaterad: 17 mars, 2022

Relaterade nyheter