null
  • nyhet
  • Kollektivavtal
  • Kompetensförsörjning
  • Räddningstjänst
21 januari 2022

Kompetensutmaningar för räddningstjänst i beredskap

Sobona och SKR inleder förhandlingar om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap med Kommunal, Vision och BRF. Nuvarande avtal är uppsagt och löper ut den 30 april 2022.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har fastställt mål och inriktning inför avtalsförhandlingarna med Kommunal, Vision och Brandmännens riksförbund (BRF). Avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap ska omförhandlas under våren.

– Personalförsörjningen är den största utmaningen för räddningstjänsterna och framför allt för glesbygden. Räddningstjänsten är delvis uppbyggd på deltidskårerna, så de har en väldigt viktig funktion i samhället. Kommunerna och räddningstjänsterna ska kunna arbeta långsiktigt och strategiskt med att utveckla verksamheten och möta kompetensutmaningen. En lång avtalsperiod ger arbetsgivarna möjlighet att utforma arbetssätt, organisation och personalpolitik. Samtidigt behöver hänsyn tas till de ekonomiska förutsättningarna, säger John Nilsson, förhandlingschef på Sobona.

I det nuvarande avtalet, RiB 19, finns ett fokus på att ge kommuner och räddningstjänster ökade möjligheter att rekrytera fler beredskapsbrandmän. Det handlar bland annat om att ge möjlighet att vara beredskapsbrandman på enstaka dagar, kvällar och helger, och inte enbart per vecka.

– Det ökar möjligheterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän. Du kan bo i en kommun och jobba i en annan, och då vara beredskapsbrandman i den kommun där du har din huvudanställning, säger John Nilsson.

Ett annat sätt att möta rekryteringsbehovet är att öka möjligheten för kommunalt anställda att kombinera ett annat yrke, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården, med att vara beredskapsbrandman.

– Kombinationsanställningar ökar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera medarbetare även från andra yrkesgrupper, samt bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet. Den här möjligheten, och andra villkor som underlättar rekrytering av beredskapsbrandmän, behöver vara centrala delar också i det nya avtalet, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR.

Fakta

  • Det nuvarande avtalet för räddningstjänst i beredskap, RiB 19, löper ut den 30 april 2022.
  • Avtalsförhandlingarna rör omkring 10 700 beredskapsbrandmän.

Läs vidare

Mål och inriktning räddningstjänst i beredskap (pdf)

För mer information kontakta:

John Nilsson Öppnas i nytt fönster., förhandlingschef Sobona, tel: 08-452 74 72

Branschansvariga förhandlare:

Mattias Niinisaari, tel: 08-452 72 94

Sofia Lundevall, tel: 08-452 76 22

Publicerad: 21 januari, 2022 | Senast uppdaterad: 21 januari, 2022

Relaterade nyheter