null
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Sobona
  • Förhandling
18 december 2020

Äntligen!

​Efter en otroligt intensiv höst där hela Sobonas organisation har gått på ständigt högvarv har vi nu tagit de sista avgörande stegen i sammanslagningen av KFS och Pacta. I skrivande stund har vi några bitar i pusslet kvar men de allra flesta bitar är nu på plats.

Efter en otroligt intensiv höst där hela Sobonas organisation har gått på ständigt högvarv har vi nu tagit de sista avgörande stegen i sammanslagningen av KFS och Pacta. I skrivande stund har vi några bitar i pusslet kvar men de allra flesta bitar är nu på plats. Vi har tecknat helt nya branschöverenskommelser (BÖK) i branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser samt Vatten och miljö. Avtalen träder i kraft 1 januari 2022 och till dess gäller samma avtal som tidigare tecknats av KFS och Pacta. Vi har tillsammans med våra motparter lyckats med att ta fram nya verksamhetsanpassade villkorsavtal som ska ge arbetsgivarna i respektive bransch möjligheter att fortsätta att utvecklas och samtidigt vara attraktiva arbetsgivare för framtida medarbetare. Samtidigt har vi tagit fram ett helt nytt löneprocessavtal som är likalydande med samtliga motparter i alla branscher vilket är något unikt på svensk arbetsmarknad.

Förhandlingarna har varit mer krävande än någonsin. Vi inledde förhandlingarna i februari på de flesta håll och sedan mitten av oktober har flitens lampa lyst samtliga helger och de flesta kvällar på något eller flera håll i förhandlingarna. Det har varit oerhört komplext och svårt att få ihop nya avtal av två eller fler existerande avtal och nya svårigheter har dykt upp med jämna mellanrum. Vi har haft täta avstämningar med kort varsel med berörda branschråd och jag vill tacka alla medlemmar som varit med i processen och bidragit till utvecklingen av de nya avtalen med både kloka inspel och peppande ord när det gått trögt. Tillsammans har vi på ett konkret sätt visat hur medlemsinflytandet fungerar i praktiken.

Utöver våra egna utmaningar har vi haft yttre omständigheter som påverkat våra förhandlingar. Coronapandemin innebar helt nya förutsättningar för förhandlingarna, LAS-förhandlingar strandade, återupptogs och kom till sist till någon sorts lösning och parterna inom industrin enades om ett mer svårtolkat ”märke” än vanligt. Men våra fantastiska förhandlare har bara jobbat på och löst alla problem de ställts inför. Jag är oerhört glad och stolt över vad vi har åstadkommit och är övertygad om att det vi gjort denna höst kommer att innebära att de kommunala företagen för lång tid framöver kan bidra till att utveckla den affärsmässiga samhällsnyttan ännu mer än tidigare.

Jag vill också passa på att skicka ett varmt tack till våra konstruktiva och skickliga motparter. De har inte alltid varit entusiastiska över de förslag vi kommit med och även för dem har det självklart varit svårt att förstå alla värden som byts fram och tillbaka men de har alla varit med och bidragit till att vi nu har landat moderna och framåtsyftande avtal. Utan kunniga och kompetenta motparter hade vi inte lyckats med detta.

Nu ska vi på Sobona försöka komma ner i varv och hoppas få lite tid för vila och återhämtning och sedan väntar ett 2021 då vi kommer att arbeta intensivt med information och utbildning kring de nya avtalen och vad de innebär.

Men det blir då – nu vill jag passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt år! 

Publicerad: 18 december, 2020 | Senast uppdaterad: 18 december, 2020

Relaterade nyheter