null
  • blogginlägg
  • Kollektivavtal
  • Förhandling
01 oktober 2020

Stor och komplex avtalsrörelse

Höstens vackra färger börjar nu visa sig och vi går vi in i en tid där mer än någonsin är osäkert. Verksamhetsplaneringen för hösten 2020 på Sobona har i stor utsträckning fått ställas in eller skjutas på framtiden. För vår del har den inneburit att alla kollektivavtal med utlöptid under 2020 har förlängts till den 30 oktober 2020.

Årets avtalsrörelse är både den största vi någonsin genomfört och i och med sammanslagningen av KFS och Pacta – kanske den mest komplexa som någon arbetsgivarorganisation någonsin har stått inför. Vi ska teckna sex nya avtal i branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik samt Vatten och miljö. I fem av dessa branscher ska två eller flera avtal slås samman till ett. Det gör att förhandlingarna är mycket mer komplexa än vanligt eftersom en föreslagen bestämmelse kan komma att få olika effekt beroende på vilket avtal som tidigare varit gällande. Samma komplexitet går igen i de avtalsförhandlingar vi har tillsammans med SKR för branscherna Hälso- och sjukvård, Region- och samhällsutveckling, Räddningstjänst samt Vård och omsorg. För bransch Personlig assistans skjuter vi sammanslagningen av avtalen på framtiden och tecknar två olika avtal denna höst. I branschen Utbildning kommer vi att teckna om det gällande KFS-avtalet i höst för att under våren 2021 inleda samförhandlingar med SKR för samtliga Sobonas medlemmar i branschen.

Sammanslagning av avtal är inte något som kan göras över en natt och därför är tanken att de nya avtalen inte ska träda i kraft förrän 1 januari 2022 och alla nu gällande löne- och villkorsavtal får fortsätta gälla med uppräknade särskilda ersättningar i viss utsträckning under hela 2021. Exakta datum och värden kommer att bestämmas i en del i förhandlingarna men det är denna inriktning som Sobona har i förhandlingarna.

Nu går vi in i en intensiv slutfas av förhandlingarna och våra förhandlare jobbar för högtryck för att åstadkomma bra och verksamhetsanpassade avtal i samtliga branscher. Även våra motparter har avsatt extra tid för Sobonas förhandlingar då även de ser komplexiteten och vill åstadkomma bra resultat. Konsekvenserna av pandemin har slagit väldigt olika i våra olika branscher. Inom bland annat vård och omsorg har det krävts prestationer utöver det vanliga av medarbetarna och där har facken krav på belöning för dessa prestationer. I andra branscher så som besöksnäring har vi haft permitteringar bland arbetstagarna och frågan om löneökningar överskuggas av oro för möjliga arbetsbristuppsägningar.

Samtidigt som vi på Sobona har en extremt komplicerad avtalsrörelse att hantera så är vi beroende av vad parterna inom industrin kommer överens om och när de gör det. Det är industrins avtal som sätter det så kallade ”märket” som alla övriga avtal på arbetsmarknaden har att rätta sig efter och även deras avtal löper fram till 30 oktober. Inom industrin pågår samtidigt diskussioner om nya villkor kopplat till LAS-utredningens förslag. Oavsett om parterna här kommer överens eller inte så kommer LAS-frågan att påverka även våra förhandlingar.

Mot bakgrund av ovanstående samt fortsatt osäkerhet kring den pågående pandemin är det mer vanskligt än vanligt att uttala sig om när avtalen kan tänktas bli klara, nivån på avtalen, frågan om eventuell retroaktivitet och så vidare. Vi kommer att löpande under hösten uppdatera på webben om nuläget i förhandlingarna och om något särskilt intressant händer kommer särskild information att gå ut om det. Vi har lagt upp ett frågor- och svarmaterial om avtalsrörelsen på webben och har ni andra förändringar går bra att kontakta era branschansvariga förhandlare eller ringa vår Servicetelefon på telefonnummer 08 – 452 75 20.

Och även om mycket är osäkert så är en sak säker – nya avtal blir det. Förr eller senare. Det blir det alltid.

Publicerad: 01 oktober, 2020 | Senast uppdaterad: 01 oktober, 2020

Relaterade nyheter