man skriver på laptop
  • Förhandling
  • Kollektivavtal
  • Arbetsgivarinfo
29 september 2022

Se avtalskonferensen om branschöverenskommelser (BÖK) i efterhand

Nu kan du ta del av avtalskonferensen om branschöverenskommelse (BÖK) från 23 september 2022 i efterhand.

Syftet med konferensen är att delge Sobonas nulägesanalys inför kommande avtalsrörelse samt att skapa transparens kring hur avtalsförhandlingarna genomförs och ge er som medlemmar möjlighet att komma med inspel och medskick inför förhandlingarna.

Målgrupp

Avtalskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller som chef i en organisation som tillhör någon av branscherna Besöksnäring och kulturarv, Energi, Fastigheter, Flygplatser, Trafik eller Vatten och miljö.

Populärt just nu

Publicerad: 29 september, 2022 | Senast uppdaterad: 26 september, 2023

Relaterat innehåll