Detta är yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv

Inom besöksnäring erbjuder vi oftast en immateriell produkt, en upplevelse. Värdskapet blir av stor/största betydelse för gästen/kunden. Genom att tydliggöra vad man faktiskt behöver kunna i och med de nationella yrkesprofilerna och därigenom synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet, underlättas en inkluderande kompetensförsörjning.

Claes Blomgren
hr-chef, Fyrishov

Detta är yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv

Inom besöksnäring erbjuder vi oftast en immateriell produkt, en upplevelse. Värdskapet blir av stor/största betydelse för gästen/kunden. Genom att tydliggöra vad man faktiskt behöver kunna i och med de nationella yrkesprofilerna och därigenom synliggöra det arbetsplatsförlagda lärandet, underlättas en inkluderande kompetensförsörjning.

Claes Blomgren
hr-chef, Fyrishov

Yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv är ett projekt med syfte att skapa yrkesprofiler som förklarar vad som behövs inom ett specifikt yrke. Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Yrkesprofilering inom besöksnäring och kulturarv är ett projekt med syfte att skapa yrkesprofiler som förklarar vad som behövs inom ett specifikt yrke. Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater samt arkeologi och fritidshamnar.

Projektägare

Deltagande bolag

Valideringskonferensen

Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.

10

NOV

10

NOV

Valideringskonferensen

Valideringskonferensen är en heldag med intressanta föreläsare som ger sin syn på valideringens möjligheter för kompetensförsörjning, attraktivitet och hållbar utveckling.

Mer om projektet

Dokument

Hör gärna av dig!

Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning