Branschvalidering och yrkesprofilering
 • nyhet
 • Branschvalidering
 • Yrkesprofiler
19 februari 2024

Sobona beviljas statsbidrag för utveckling av branschvalidering och yrkesprofilering

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar Sobona tillsammans med Kommunal 1 615 250 kronor under två år för utvecklingsaktiviteter av branschvalidering och ytterligare yrkesprofilering.

– Genom statsbidraget får vi möjlighet att vidareutveckla vårt partsgemensamma branschvalideringsarbete och sprida tillämpningen till fler individer och arbetsgivare, säger Conny Larsson, Kompetenskansliet på Sobona.

Att säkerställa och utveckla kompetensförsörjningen är utpekat som en av de främsta utmaningarna och största behoven på arbetsmarknaden och hos arbetsgivarna. Branschvalidering synliggör och bekräftar kompetensen som individen erhållit oavsett hur. Det kan vara kunskaper och erfarenheter som man fått till sig via skolan, arbets­platsen eller fritiden.

– Våra medlemmar tar ett stort samhällsansvar och vårt stöd i den strategiska kompetensförsörjningen ska vara långsiktigt. Med branschvalidering har vi en möjlighet att synliggöra kunskap och kompetens som branscherna behöver, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Mot en ny branschstandard
Grunden för branschvalidering är kompetensstandarder utifrån yrkesprofiler, som ger nationell legitimitet. Nu ges en betydelsefull breddning av valideringsmodellen för att möta upp behoven hos individer, arbetsplatser, utbildningsanordnare samt branschen. Bland annat innefattar den att få flera kvalifikationer nivåinplacerade i SeQF för att säkerställa branschernas kompetensnivå i respektive område, samt skapa ett relevant och legitimt underlag för branschstandard. Dessutom ska Sobona komplettera med innehåll i yrkesprofiler som idag saknas.

Utvecklingen sker genom Sobonas kompetenskansli som leder och koordinerar löpande drift och förvaltning av det partsgemensamma branschvalideringsarbetet.

Fakta:

Sobonas branschvalideringsmodell är ett system för att lösa utmaningar inom kompetensförsörjningen. Idag inrymmer systemet sju branschspecifika valideringsmodeller med totalt 36 nationella yrkesprofiler. Av dessa är hittills 12 kvalifikationer nivåplacerade i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) och ytterligare 8 inväntar beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Modellen innehåller ett antal handfasta och praktiska verktyg för att synliggöra, värdesätta, kvalitetssäkra och utveckla det lärande som sker i arbetet. I dagsläget finns 78 valideringsleverantörer och 140 utbildade yrkesbedömare. Antalet ökar successivt över tid. Utvecklingen startade år 2017 och har skett partsgemensamt.

Branschvalideringsmodellen och dess innehåll kan även användas som ett stöd för andra delar av kompetensförsörjningsarbetet:

 • Insteg och praktik
 • Introduktion
 • Kompetenskartläggning
 • Kompetensutveckling
 • Omställning
 • Rekrytering
 • Upphandling
 • Utformning av utbildningar

Utvecklingsinsatsen som Myndigheten för yrkeshögskolan nu beviljat medel ska leda till ansökan om beslut om nivå enligt SeQF för följande kvalifikationer;

 • Introduktion på AVC
 • Arbete på återbruk
 • Assistent i museiverksamhet
 • Värd museiverksamhet
 • Anläggningsskötare parkering
 • Parkeringsvakt (civilrättslig)
 • Parkeringsvakt (offentligrättslig)
 • Projektledare Elnät
 • Projektör Elnät
 • Projektledare ledningsnät
 • Projektör ledningsnät

Dessa branscher/områden omfattas:

 • Avfallshantering och återvinning
 • Vatten och avlopp
 • Arbete med återbruk och cirkulärhantering av textilier
 • Besöksnäring och kulturarv

Läs mer:

Läs mer om vårt partsgemensamma branschvalideringsarbete inom sju branscher

Klara, färdiga, gå! | Sobona

Kompetenskansliet är en central funktion | Sobona

Unikt samarbete inleds mellan Sobona och Nordiska Textilakademin för att utveckla kompetens för cirkulär ekonomi | Sobona

Valideringsmodell för avfallshantering och återvinning | Sobona

Valideringsmodell för besöksnäring och kulturarv | Sobona Länk till annan webbplats.

Valideringsmodell för fastighet och parkering | Sobona Länk till annan webbplats.

Valideringsmodell för vatten och avlopp | Sobona Länk till annan webbplats.

Valideringskonferensen 2023 | Sobona Länk till annan webbplats.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 19 februari, 2024 | Senast uppdaterad: 19 februari, 2024

Relaterat innehåll