Värd

Värd

Yrkesprofilen värd kan användas brett inom Sobonas bransch besöksnäring och kulturarv, till exempel för medarbetare som arbetar som värdar på arenor, i sim- och idrottshallar, bokning- och kassa på museum och andra verksamheter.

En värd ska uppvisa ett gott värdskap och bemötande samt kunna ta egna initiativ. Vidare ska hen kunna ge information och instruktioner till besökare samt vara en god representant för verksamheten.

galve-energi-2

Yrkesprofilen värd

Värd ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för besöksnäring och kulturarv.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 2 och 3.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 2

Individen har tillräckliga kunskaper inom ett specifikt område för att kunna följa givna instruktioner och utföra givna arbetsuppgifter.

Individen kan söka efter och bearbeta fakta, utföra uppgifter med viss självständighet och ansvar samt samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Individen kan också värdera den egna insatsen.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2019 och med i processen var representanter från:

Nedladdningsbara dokument

  • Handbok i handledning
  • Sobonas handledarutbildning
  • Assistent i museiverksamhet
  • Värd inom besöksnäring och kulturarv
  • Kompetensstandard Värd 1
  • Självskattning Värd 20231107