Assistent i museiverksamhet

Assistent i museiverksamhet

Yrkesprofilen assistent i museiverksamhet kan användas brett inom Sobonas bransch besöksnäring och kulturarv med fokus på hantering av föremål och samlingar, katalogisering och digitalisering, skapa och hantera rekvisita, hantering av bilder, ljudfiler och filmsekvenser samt kunskap om anläggning med drift och underhåll.

Vidare stödjer assistent i museiverksamhet andra roller inom verksamheten. Dessutom är yrkesrollen speciell eftersom den ställer vissa typer av särskilda krav.

Våra nationalskatter får till exempel bara hanteras på ett visst sätt av individer som har en viss kompetens, utifrån checklistor och riktlinjer.

galve-energi-2

Yrkesprofilen assistent i museiverksamhet

Assistent i museiverksamhet ingår som en av flera yrkesprofiler inom branschvalideringsmodellen för besöksnäring och kulturarv.

Yrkesprofilen i sin helhet ligger på en nivå motsvarande SeQF-nivå-3. Innehållet i enskilda moduler ligger på nivå 2 och 3.

Nivån sätts framför allt utifrån djupet på de kunskaper och färdigheter som behövs samt självständighet i utförandet av arbetsuppgifterna som krävs.

Nivå 2

Individen har tillräckliga kunskaper inom ett specifikt område för att kunna följa givna instruktioner och utföra givna arbetsuppgifter.

Individen kan söka efter och bearbeta fakta, utföra uppgifter med viss självständighet och ansvar samt samarbeta under ledning och medverka till gemensamma resultat. Individen kan också värdera den egna insatsen.

Nivå 3

Individen kan på egen hand välja, värdera och använda information för att kunna utföra uppgifter, såväl på egen hand som i grupp, inom givna tidsramar.

Individen kan också ta ansvar för sitt eget lärande, att uppgifter slutförs samt att värdera egna och gemensamma resultat.

Läs mer om de olika nivåerna. Länk till annan webbplats.

Yrkesprofilen utvecklades under 2019 och med i processen var representanter från:

Nedladdningsbara dokument