Besöksnäring och kulturarv

Verksamheterna som bedrivs inom besöksnäring och kulturarv kan delas in i följande kategorier: Museer, turism, fritid/rekreation, kurs och konferens, teater, arkeologi och fritidshamnar.

Branschråd

Sobonas branschråd utgör en central del i föreningens medlemsinflytande. Branschråden är bollplank till våra styrelser, till branschansvariga förhandlare samt till kansliet i övrigt i frågor som rör Sobonas avtal och service.

Ledamöterna i branschrådet är VD eller motsvarande i sin verksamhet och de speglar också branschens olika verksamheter, både vad gäller inriktning, storlek och geografisk tillhörighet.

Branschrådet för branschen Besöksnäring- och kulturarv har följande ledamöter:

Håkan Engström, ordförande
KB Älvhögsborg, Trollhättan

Lennart Johansson
Kulturparken Småland AB, Växjö

Tomas Järliden
Bror Hjortstiftelsen, Uppsala

Ulrica Grubbström
Västerbottens museum AB, Umeå

Ylva Blank
Stiftelsen Kulturmiljövård, Västerås

Claes Enskär
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, Uppsala

Branschansvariga förhandlare

Cecilia Tazewell
Förhandlare: Vård och omsorg, Personlig assistans, Besöksnäring och kulturarv
Ghazal Hernesten
Förhandlare: Besöksnäring och kulturarv, Trafik

Läs vidare