Till ett arbete via återvinning

Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få till ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

Ida Blomqvist
Renhållningschef, BORAB

Till ett arbete via återvinning

Det här är något som vi har saknat under lång tid. Nu kan vi verkligen få till ett bra mottagande av praktikanter och även vidareutveckling av befintlig personal.

Ida Blomqvist
Renhållningschef, BORAB

“Till ett arbete via återvinning” är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det är ett av de mest spännande arbetsmarknadsprojekten i Sverige i dag. Projektet pågår till och med 2020 och är startklart för dig som vill vara med. Läs mer, inspireras och gå med för att förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning!

"Till ett arbete via återvinning” är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det är ett av de mest spännande arbetsmarknadsprojekten i Sverige i dag. Projektet pågår till och med 2020 och är startklart för dig som vill vara med. Läs mer, inspireras och gå med för att förändra hur ni jobbar med er kompetensförsörjning!

Film om projektet

Till ett arbete via återvinning är ett projekt med syfte att skapa enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrade vägar till arbete. Det går faktiskt att lösa både kompetensbristen och utanförskapet samtidigt.

Yrkesprofilering och validering - Ett sätt för återvinningsbranschen att synliggöra kompetens

Det är en fråga om strategisk kompetensförsörjning för branschens fortlevnad. Det ger en struktur och ett verktyg som medlemsföretagen kan använda i vardagen.

Yrkesprofilering och validering - Så går en valideringsprocess till

Det börjar med en kartläggning och en bedömningsplan. Sen följer lärande, bedömning, granskning och ett kompetensbevis. Beviset är viktigt, men också att deltagaren fått ökat självförtroende.

Projektägare

Referenspartners

Partner

Ekonomiskt stöd

Sobona är nominerade till årets specialpris på Återvinningsgalan

Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande nivåer och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik.

Sobona är nominerade till årets specialpris på Återvinningsgalan

Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett enastående sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande nivåer och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av tidningen Recycling & Miljöteknik.

Mer om projektet

Dokument & modeller

Hör gärna av dig!

Jag berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er utifrån behov och önskemål.

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning