Lokala jobbspår skapar anställningsbarhet

  • Ett fördjupat samarbete som ska leda till jobb.
  • Utbildning, praktik och språkutbildning skräddarsys.
  • Bidrar till att säkra kompetensförsörjningen.

Lokala jobbspår ska leda till jobb

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen.

Utbildning, praktik och vid behov skräddarsydd språkutbildning, förbereder unga och nyanlända så de kan söka jobb hos ett företag.

Genom lokala jobbspår kan kommunala företag med samhällsengagemang samverka med andra aktörer för att möta utmaningar inom kompetensförsörjning.

Samverkan är avgörande för att lokala jobbspår ska fungera.

Användningsområden
För dig som vill testa att rekrytera annorlunda.

Integrerade i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassade
Passar för många branscher.

De kommunala bolagen står inför samma hot som kommunerna i stort - de får inte pengarna att räcka till. Då kommer man att ställa hårdare krav på de kommunala bolagen. Men de kommunala bolagen har en fördel i att de jobbat medvetet med arbetsgivarorganisationen för att skapa yrkesprofiler och ingångar till jobb för att kunna ta emot individer på ett enklare sätt.
Lill Ljunggren Lönnberg
Lill Ljunggren Lönnberg
ordförande Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)

Utvalda case

Språkskola på Renova

Språkskola och språklyft säkerställer rätt kunskaper inom svenska för medarbetare på Renova.

Yrkesspråk på jobbet

Lokala jobbspår i Göteborg stad

Göteborgs stad, Renova och Arbetsförmedlingen driver lokala jobbspår med stöd av Sobona.

Fördelar med lokala jobbspår

Energiföretagen Sverige och Norrenergi

Yrkesprofiler, validering och samarbete i fokus på Energiföretagen Sverige och Norrenergi.

Energibranschen är mångfasetterad

Mer om lokala jobbspår

Från behov via praktik till anställningsbarhet

Först definierar arbetsgivaren vad den behöver. Sedan erbjuds praktik till en deltagare så hen kan lära sig allt som behövs och synliggöra lärandet för att i slutändan bli anställningsbar. Den som går ett lokalt jobbspår får ersättning genom Arbetsförmedlingen.

Längs vägen kan insatser som språkutbildning i form av till exempel SFI och kompletterande utbildningar genomföras. Vissa delar ansvarar kommunen för, som SFI och en del utbildningar; andra ansvarar Arbetsförmedlingen för, som praktikbeslut, eventuellt anställningsstöd och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.

Samverkan är avgörande för lyckade lokala jobbspår.

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i arbetet kring lokala jobbspår. Läs mer kring vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig som arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona har ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket möjliggör lokala kontaktvägar och stödjer dig som medlem i Sobona kring frågor om kompetensförsörjning. Resultatet kan leda till bättre matchningar och en lärande arbetsplats, oavsett bransch.

Deltagare till lokala jobbspår identifieras tillsammans med arbetsgivare. Deltagaren ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare och deltagare träffas via “speeddejtning” och urvalet görs av kommun och arbetsgivare.

Samarbete med Dua-delegationen

Som en del av modellen för fördjupad samverkan för unga och nyanlända har kommunerna och Arbetsförmedlingens utvecklat lokala jobbspår.

Vi på Sobona samarbetade med Dua-delegationen (Delegationen för unga och nyanlända) för att synliggöra de kommunala företagens viktiga roll i att skapa samhällsnytta och bidra till en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Samverkan är viktigt och det gäller strategiskt, men även på individnivå. DUA:s uppdrag var att stödja individerna som behöver in på arbetsmarknaden.

Betänkande av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konkreta verktyg för handledare

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor möjliggör en strukturerad introduktion av nya medarbetare och kan användas i lokala jobbspår. Vidare kan de bidra till att utveckla insteg och arbeta med utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor är konkreta verktyg för handledare på arbetsplatsen som ska introducera och lära upp nyanlända inom utvalda yrkesområden.

En väl genomarbetad bedömningsplan med OCN-metoden ger individen ett erkännande i sina kunskaper och färdigheter, oavsett var, när och hur de har förvärvats.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet