Lokala jobbspår skapar anställningsbarhet

  • Ett fördjupat samarbete som ska leda till jobb.
  • Utbildning, praktik och språkutbildning skräddarsys.
  • Bidrar till att säkra kompetensförsörjningen.

Lokala jobbspår ska leda till jobb

Lokala jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen.

Utbildning, praktik och vid behov skräddarsydd språkutbildning, förbereder unga och nyanlända så de kan söka jobb hos ett företag.

Genom lokala jobbspår kan kommunala företag med samhällsengagemang samverka med andra aktörer för att möta utmaningar inom kompetensförsörjning.

Samverkan är viktig för att lokala jobbspår ska fungera.

Användningsområden
För dig som vill testa att rekrytera annorlunda.

Integrerade i projekten
Används i de nationella utvecklingsprojekten.

Branschanpassade
Passar för alla branscher.

De kommunala bolagen står inför samma hot som kommunerna i stort - de får inte pengarna att räcka till. Då kommer man att ställa hårdare krav på de kommunala bolagen. Men de kommunala bolagen har en fördel i att de jobbat medvetet med arbetsgivarorganisationen för att skapa yrkesprofiler och ingångar till jobb för att kunna ta emot individer på ett enklare sätt.
Lill Ljunggren Lönnberg
Lill Ljunggren Lönnberg
ordförande Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)

Utvalda case

Språkskola på Renova

Språkskola och språklyft säkerställer rätt kunskaper inom svenska för medarbetare på Renova.

Yrkesspråk på jobbet

Lokala jobbspår i Göteborg stad

Göteborgs stad, Renova och Arbetsförmedlingen driver lokala jobbspår med stöd av Sobona.

Fördelar med lokala jobbspår

Energiföretagen Sverige och Norrenergi

Yrkesprofiler, validering och samarbete i fokus på Energiföretagen Sverige och Norrenergi.

Energibranschen är mångfasetterad

Mer om lokala jobbspår

Från behov via praktik till anställningsbarhet

Först definierar arbetsgivaren vad den behöver. Sedan erbjuds praktik till en deltagare så hen kan lära sig allt som behövs och synliggöra lärandet för att i slutändan bli anställningsbar. Den som går ett lokalt jobbspår får ersättning genom Arbetsförmedlingen.

Längs vägen kan insatser som språkutbildning i form av till exempel SFI och kompletterande utbildningar genomföras. Vissa delar ansvarar kommunen för, som SFI och en del utbildningar; andra ansvarar Arbetsförmedlingen för, som praktikbeslut, eventuellt anställningsstöd och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar.

Samverkan är oerhört viktigt för lyckade lokala jobbspår.

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen spelar en viktig roll i arbetet kring lokala jobbspår. Läs mer kring vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig som arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sobona har ett nationellt samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket möjliggör lokala kontaktvägar och stödjer dig som medlem i Sobona kring frågor om kompetensförsörjning. Resultatet kan leda till bättre matchningar och en lärande arbetsplats, oavsett bransch.

Deltagare till lokala jobbspår identifieras tillsammans med arbetsgivare. Deltagaren ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsgivare och deltagare träffas via “speeddejtning” och urvalet görs av kommun och arbetsgivare.

Samarbete med Dua-delegationen

Som en del av modellen för fördjupad samverkan för unga och nyanlända har kommunerna och Arbetsförmedlingens utvecklat lokala jobbspår. Vi på Sobona samarbetar med Dua-delegationen (Delegationen för unga och nyanlända) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att synliggöra de kommunala företagens viktiga roll i att skapa samhällsnytta och bidra till en mer inkluderande kompetensförsörjning.

Samverkan är viktigt och det gäller strategiskt, men även på individnivå. DUA stödjer helt enkelt individerna som behöver in på arbetsmarknaden.

Konkreta verktyg för handledare

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor möjliggör en strukturerad introduktion av nya medarbetare och kan användas i lokala jobbspår. Vidare kan de bidra till att utveckla insteg och arbeta med utveckling av befintliga medarbetare.

Bedömningsplaner, yrkesprofiler och checklistor är konkreta verktyg för handledare på arbetsplatsen som ska introducera och lära upp nyanlända inom utvalda yrkesområden. En väl genomarbetad bedömningsplan med OCN-metoden ger individen ett erkännande i sina kunskaper och färdigheter, oavsett var, när och hur de har förvärvats.

Lokala jobbspår har funnits sen 2018, men vad har hänt under åren?

· Utgår ifrån att matcha först matcha och sedan rusta deltagare

· Det har varit 300–400 lokala jobbspår varje år.

· Det har varit 5 000–6 000 deltagare per år. Det har inte funnits några volymkrav men det har varit ganska stor volym ändå.

· De har resulterat i 1 100 arbetsställen, både inom privata och offentliga verksamheter.

· De lokala jobbspåren har funnits i alla branscher.

· 80 procent av deltagarna har inte gymnasieutbildning men det finns separata spår för universitetsutbildade individer.

· Det har varit fler kvinnor än män.

· De lokala jobbspåren har pågått från tolv veckor till två år.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet