Gå med i Vattenuppropet för att rekrytera smartare

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på. Sobona gör det här uppropet för att ge verktyg för att öka mångfalden i din organisation.

Gå med i Vattenuppropet

Ja, jag vill vara med Vattenuppropet och aktivt driva mångfaldsfrågor på min arbetsplats. Genom att fylla i formuläret är jag med på att starta processen under 2020.

Här är några röster från Vattenuppropet

Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Sigrid De Geyter
vd på Uppsala Vatten och Avfall

Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet.

Mats Rostö
vd på Nacka vatten och avfall

Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald och ett starkare arbetsgivarvarumärke.

Tomas Blomqvist
vd på Vakin

Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som vi behöver. Vi vill skapa ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.

Lena Blad
vd på Gästrike Vatten

VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenser är en självklar resurs att använda.”

Pär Dalhielm
vd på Svenskt Vatten

Ta en genväg till Arbetsförmedlingen.

Camilo Ciceri
Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Vi är med i Vattenuppropet

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet