Gå med i Återvinningsuppropet för att rekrytera smartare

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte ens tänkt på. Sobona gör det här uppropet för att ge verktyg för att öka mångfalden i din organisation.

Gå med i Återvinningsuppropet

Ja, jag vill vara med Återvinningsuppropet och aktivt driva mångfaldsfrågor på min arbetsplats. Genom att fylla i formuläret är jag med på att starta processen under 2020.

Här är några röster från Återvinningsuppropet

Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Ida Blomqvist
Renhållningschef på Borab

Det ligger i vårt DNA att jobba för hållbarhet i alla perspektiv

Anders Åström
Vd på Renova

Lär av andra i branschen som redan har erfarenhet av rekrytering av nyanlända

Tony Clark
vd på Avfall Sverige

Ta en genväg till Arbetsförmedlingen.

Camilo Ciceri
Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Vi är med i återvinningsuppropet

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet