Språkutveckling på arbetsplatsen måste genomsyra hela organisationen

Språkvetare Olga Orrit fick i uppdrag av Sobona att delta i processen för att skapa en ordlista och en språkparlör för återvinning- och avfallsbranschen.

Olga har träffat representanter och deltagare från Renovas lokala jobbspår inom återvinning som ska lära sig svenska. Olga berättar mer om deras tankar kring språk, introduktion och arbete samt hur allt hänger ihop.

- Det här var intressant för mig personligen eftersom jag fick lära känna en ny bransch och jag känner att min egen språkutveckling tog fart under processen, konstaterar Olga.

Insikt kring språkutveckling

Olga fick en stor insikt när hon förstod att ett kärl inte måste vara ett blodkärl; det kan också vara ett kärl för återvinning. Dessutom är kärl och container inte samma sak, vilket lade till ännu en ny dimension till orden.

En ny dimension till orden.

Olga kommer ifrån ett land där återvinning och avfallshantering varken är välorganiserat eller välutvecklat. Därför saknas många svenska ord och termer i hennes vokabulär.

Olga förklarar att det kan vara svårare att hänga upp ny kunskap på något som du inte har med dig från ditt hemland.

- Här ser jag stora vinster med att ta hjälp av en ordlista och att involveras i jobbsnacket. Det bidrar mycket till att förstå hur saker hänger ihop, berättar Olga.

Genom att träffa deltagare på Renovas lokala jobbspår började Olga förstå hur de lär sig svenska. Det var tydligt att deltagarna hade olika kunskapsnivåer och deras språkutveckling på arbetsplatsen skedde olika snabbt.

Många deltagare använde sig av Google Translate, men de var medvetna om att översättningarna inte alltid var korrekta.

- Därför insåg jag att en språkparlör skulle vara värdefull. Men orden i sig utgör bara en liten del i språkutveckling eftersom många försökte översätta hela meningar för att få ett sammanhang, berättar Olga.

Bilder är bra för språkutveckling

Ord utan sammanhang kan beskrivas som ett vakuum; du måste förstå hur de används. Därför kan bilder vara ett bra verktyg.

Olga hyllar Mats Ljungquist som är SFI-lärare på ABF-vux och undervisar i svenska på Renovas lokala jobbspår. Hon berättar att Mats är fenomenal på att koppla bilder på återvinning till språket.

De vanligaste orden som deltagarna försökte översätta var slangord. Och det sociala snacket vid fikat var svårt, för det handlar om kultur.

ƒspråkpFrasen ”det går bra att ta kaffe”, tolkades som en uppmaning, medan Renova menade att individerna kunde ta kaffe när de ville.

Frasen ”det går bra att ta kaffe”, tolkades som en uppmaning.

- Du måste kunna ord, fraser och meningar, men språkutveckling är mer än så. Det sociala umgänget är också viktigt, fastslår Olga.

Träna på att prata

Språket utvecklas bäst när du använder det. Men för att prata måste du träna på att prata.

Stress är språkets värsta fiende. Det räcker att du är ny på jobbet och inte vågar prata. Så minska på stressen och ta det lugnt.

För att språkutvecklingen verkligen ska ta fart krävs flera olika insatser. En ordlista eller språkparlör är ett klokt verktyg eftersom både deltagare och handledare kan slå upp olika ord och meningar.

Dessutom är det bra att använda bilder och handledaren är en viktig del, eftersom hen kan stötta deltagaren under språkutvecklingen.

Dessutom är det bra att använda bilder och handledaren är en viktig del.

Det är också viktigt att prata mycket på jobbet, för då kan språkutvecklingen verkligen ta fart.

Elva utbildningsfilmer

Sobona har tagit fram sex utbildningsfilmer till handledare och fem filmer för att lära sig ett nytt språk som vuxen tillsammans med Olga.

De korta filmerna innehåller tips och trix kring hur du ställer öppna frågor, hur du ska tänka vid fika och hur du ska använda språket medvetet.

Olgas tre bästa råd för att komma igång med språkutvecklingen:

  1. Välkomna alla och var tydlig med informationen.
  2. Språkutveckling sker dagligen och deltagaren behöver praktisera. Fråga hur du kan stötta och om hen behöver hjälp.
  3. Språkutveckling måste genomsyra hela organisationen.

Ord och meningar

I ordlistan har vi samlat generella arbetsplatsord och yrkesord inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp. Det finns även meningar för avfallshantering och återvinning. Det går att översätta till och från svenska på sju olika språk.