PER NORDENSTAM, VD PÅ SOBONA

Om att leda digital
transformation


Sobonas vd Per Nordenstam
om Samhällsbygge 2030

Är du redo att leda den digitala transformationsresan?

Svaret hos många är nog tveklöst ja, men sen kommer vi till frågan om hur. Många av våra medlemmars verksamheter är redan långt framme i digitaliseringen. Ni har en strategi och färdplan framåt som involverar och engagerar hela organisationen. Men flera befinner sig fortfarande i ett kunskapsglapp för att helt och fullt kunna kasta sig ut och omfamna digitaliseringen. Vi ser många lyckade exempel på digitala lösningar närmast kund: Robotlösningar, AI och datadrivna system i organisationen. Men jag tvivlar på att majoriteten har en långsiktig digital strategi som omfattar hela organisationen. Det handlar om så mycket mer än att skapa nya smarta lösningar, det handlar om att genom en tillitsbaserad styrning komma ännu längre i arbetet med innovation, agila arbetssätt, kollektiv intelligens och självstyrande team. Det vill säga nya beteenden och arbetssätt som utmanar våra sätt att leda och navigera organisationer. Vi befinner oss mitt i den exponentiella teknikutvecklingen – hur tar vi oss an dessa förändringar utifrån ett ledningsperspektiv? Och hur är det möjligt att hänga med? Den förflyttningen vill vi bidra med genom den här rapporten.

Leda digital transformation
Den röda tråden är att den digitala transformationen i högsta grad är en ledningsfråga. Det handlar om långsiktighet och ledning, medvetna och medskapande medarbetare och att göra det konkret. Vi fördjupar oss kring frågan om att leda digital transformation och skapar förutsättningar för er som leder de kommunala företagen genom att bygga en kunskapsplattform och konkreta verktyg kring hur ni kan ta utvecklingen vidare utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv. I första delen av denna rapport tecknar vi bilden av det digitaliseringslandskap ni navigerar inom, för att sedan visa hur ni själva skulle kunna ta er an utvecklingen framåt. Ett verktyg jag själv skulle velat ha som chef och ledare inom samhällsnyttig verksamhet.

Digitaliseringen och teknikutvecklingen driver redan många av våra verksamheter och skapar konkret samhällsnytta i form av digitala tjänster inom vård, omsorg, energilösningar, infrastruktur, fastighetsförvaltning, kulturarv, utbildningar och mycket mer. Insikterna i rapporten handlar om hur vi kan använda ledarskapet för att påverka idag för en bättre framtid. I grunden är digitalisering därmed en hållbarhetsfråga. Samhället befinner sig på en spännande och utmanande resa, och ni medlemmar – de kommunala företagen – är mitt i händelsernas centrum. Genom att lyckas med den digitala transformationen av samhällsnyttiga verksamheter ökar chansen att Sverige kan fortsätta att vara ett land med väl fungerande infrastruktur och välfärd.

Till dig som ingår i en ledningsgrupp i Sobonas medlemsföretag vill jag rikta en stark rekommendation att ta del av rapportens huvudbudskap och verktyg. Ni är centrala personer i det pågående samhällsbygget. Det är ni som i praktiken får det att hända –< det som i framtiden kommer att kallas ett paradigmskifte mellan det industriella och det hållbara samhället. Den här rapporten är ett bidrag till era förberedelser och er inspiration.

Låt samtalen och diskussionerna fortsätta, dela erfarenheter, lärdomar och inspiration: Sverige har transformerats förr och då liksom nu byggde framgången på många människors engagerade ledarskap. Det här är vårt bidrag till ett fortsatt hållbart samhällsbygge utifrån digitaliseringsaspekten.

Avslutningsvis vill jag rikta ett särskilt tack till våra medlemmar som bidragit till studien.

Per Nordenstam
Vd på Sobona

Till rapporterna