Branschsamverkan för omställning, kompetensutveckling och inkludering

16 november 2023
Lästid: 6 min
Föreläsare
Christian Lundell Lennart Wahlstedt Hans Andrén
Föreläsare
Christian Lundell
,
Lennart Wahlstedt
&
Hans Andrén

Hur kan man arbeta tillsammans för omställning och cirkulära jobb, kvalitetssäkra yrkeskompetens och skapa instegsjobb anpassade för individer med kort formell utbildning?

Lennart inleder med att berätta att TCYK säkrar yrkeskompetensen inom utemiljöbranschen. TCYK är en paraplyorganisation för olika branschorganisationer och arbetsmarknadsparter inom utemiljöbranschen.

– Från 2024 är Sobona med i TCYK så jag hälsar dem välkomna, säger Lennart.

Lennart berättar att TCYK har utfärdat cirka 17 00 yrkesbevis sedan starten 1985. De har 13 yrkesbevisområden med totalt 25 yrkesbevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det största yrkesbeviset är Yrkesbevis 1 – skötsel och förvaltning av utemiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. TCYK har använt OCN-metoden för Yrkesbevis 1 sedan 2019.

– Sedan 2019 har vi instegsprogrammet utemiljö bas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som vi validerar mot, säger Lennart.

Poseidon Bostads AB

Lennart berättar att han också är utvecklingsledare för Framtidsverkstaden på

Poseidons arbetsgivarlöfte är:

Vi bygger plats för dig!

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Poseidon strategiskt med validering och yrkesbevis. Under 2023 har Poseidon tittat på att ta fastighetsskötare och städpersonal in i det här sättet att arbeta strategiskt med kompetensutveckling.

Mats är en sjöman som blev chef på Poseidon

Lennart visar upp en bild på Mats, Mustafa, Jim och Quasi som har genomgått en validering.

Mats har varit sjöman, jobbat på lager, varit arbetsledare på lager och han kan köra truck.

– Mats är en mångsysslare och han kände att han behövde slå ner rötterna någonstans, så han gick en vuxenutbildning inom trädgård på Komvux, säger Lennart.

Han gjorde sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) på Poseidon och Lennart berättar att de tyckte mycket om honom. Han fick en anställning på företaget som chef i ett distrikt.

Mats validerades mot ett yrkesbevis 2019 och han hade glädje av de betyg och kunskaper som han hade. Han blev klar med de bitar som saknades för att få yrkesbeviset efter 2,5 år.

Qusai läste SFI och gjorde sedan apl på Poseidon

Qusai kom till Sverige från Syrien 2016. Hans familj arbetar med trädgård; de har en handelsträdgård.

Han läste SFI, hamnade sedan på en Komvux-utbildning och gjorde sin apl (arbetsplatsförlagt lärande) på Poseidon, precis som Mats.

– Qusai fick först ett säsongsarbete och sedan en fast tjänst, säger Lennart.

Lennart förklarar att de kunde bocka av hans betyg och på började en valideringsprocess som ledde till att han fick sitt yrkesbevis efter cirka 2,5 år.

Jim slutade sälja larm och tog ett säsongsarbete på Poseidon

Jim är 35 år i dag och har arbetat som larmsäljare under den största delen av sitt yrkesverksamma liv.

Han fick ett säsongsarbete på Poseidon. Sedan genomgick han validering och fick sitt yrkesbevis efter 2,5 år, precis som föregående två herrar gjorde.

Mustafa – välkommen till Poseidon

Mustafa kom ensam från Afghanistan som 18-åring. Han deltog i integrationsprojektet “Välkommen till framtiden”. Först arbetade han på utemiljö bas-nivå på Poseidon samtidigt som han fortbildade sig inom de teoretiska delarna på vuxenutbildningen.

– Vi validerade honom och anställde honom innan han hade gått klart utbildningen och han fick sitt yrkesbevis, säger Lennart.

Det är fyra olika individer med fyra olika resor, och det har gått väldigt bra för kvartetten.

Lennart berättar att Poseidon också har startat en ettårig trainee inom fastighet där de arbetar mot Sobonas yrkesprofil: tillsyn, skötsel och underhåll av fastighet.

Hur fixar vi cirkulära jobb?

Christian tar över och frågar sig hur vi fixar cirkulära jobb och vilken kompetens som behövs?

Christian menar att textil är en relativt liten bransch i dag, men den håller på att göra en återkomst.

– Vi har stora frågor att ta hand om. Vi har en cirkulär ekonomi och behöver prata om cirkulära jobb, betonar Christian.

Christian berättar att vi svenska lägger ungefär åtta kilo textilier i brännbart avfall, per svensk och år.

– Vi förbränner alltså cirka 360 ton textilier i Sverige, varje dag, säger Christian.

Det innebär i sin tur 1,4 miljoner plagg per dag i Sverige.

– Det är lite lågt räknat, men vi kan inte hålla på så här, fastslår Christian.

Nya material utvecklas och Bryssel har prioriterat textil- och mode-branschen eftersom den är en av de branschen som släpper ut mest koldioxid i luften.

16 lagförslag är på gång. Det första innebär att våra svenska kommuner ska sluta bränna textilier från 1 januari 2025. Det gäller inte bara i Sverige, utan i Europa och det är ett direktiv. Men hur ska detta ske?

– Ungefär åtta kilo bränns och tre kilo lämnas in till second hand men vi köper 15 kilo textilier, berättar Christian.

Allt kommer behöva systematiseras, för det handlar om 1,4 miljoner plagg, varje dag. Christian tror att detta kommer innebär 1 000 nya arbetstillfällen.

Anläggningar byggs och stora investeringar görs. Sobona och Nordiska Textilakademin har inlett ett samarbete för att utveckla kompetens inom cirkulär ekonomi.

Många nya arbetstillfällen kommer skapas som kommer kräva nya kompetenser som inte finns i dag. Vägen dit går via att skapa yrkesprofiler, delkvalifikationer, validering och även utbildning.

Amal Nur och Liibaan Jimale skaffade sig jobb

Instegsprogrammet bestod av sex veckors utbildning, fyra veckors praktik och sedan en visstidsanställning på 50 veckor där deltagarna också fick en körkortsutbildning.

– Förhoppningen är att detta ska leda till ett jobb, säger Hans.

Vad skapar motivation?

Det är viktigt att skapa motivation, men hur gör man det? Hans berättar att han tog med sig dessa parametrar efter en föreläsning med Charlotte Signal.

  • Öka känslan av sammanhang för att skapa samhörighet.
  • Öka känslan av kompetens för att individen ska kunna visa kunskaper och färdigheter.
  • Öka känslan av självbestämmande för att påvisa självständighet.

Amal berättade att hon hade fått en ökad känsla av sammanhang.

Lärde mig viktiga saker på utbildningen, fackord, att utföra arbetsuppgifter. Kom sedan på en riktig arbetsplats direkt där jag kunde använda mina kunskaper. Bra arbetsledare och bra arbetskamrater. Nu känner jag mig som en trädgårdsarbetare.

Vidare sa hon så här om ökad känsla av kompetens:

Utan grundutbildningen hade det inte gått. Jag lär mig väldigt mycket på jobbet. Vi lär oss av varandra, Kristina arbetsledare lär mig. Jag har blivit mycket bättre på svenska språket. Vi talar bara svenska.

Slutligen sa Amal så här om känslan av sambestämmande:

Jag får vara med och bestämma hur vi ska jobba. Vi planerar tillsammans. Kristina är snäll och duktig, hjälpsam. Jag kämpar vidare. För att nå målet. Min dotter är stolt över mig. Viktigt för mig att min familj fungerar.

Liibaan hade också fått en ökad känsla av sammanhang.

Utbildningen var med bransch. En satsning för framtiden. Jag tänkte det här kan bli ett jobb. Utbildningen var mycket teori, på jobbet mycket praktik. Jag behöver båda. Min familj är också viktig, vi hjälper varandra mycket. Min dotter är läkare, min son är snart färdig lärare.

Så här sade Liibaan om ökad känsla av kompetens:

Jag har känt hela tiden att människorna runt mig är duktiga. Utbildare lärare, handledare under praktiken, Jobbtorg som hjälper mig med körkort, Kristina min arbetsledare. Jag tycker jobbet är roligt. Kursintyget är viktigt. Jag hade högt självförtroende när jag gick på jobbintervjun.

Så här sade Liibaan om känslan av sambestämmande:

Jag kan planera hela veckan. När jag har jobbat här 6 månader har jag varit arbetsledare och är med och bestämmer. Kristina tror på mig. Jag skaffade jobbet.

Hans avslutar med att konstatera att instegsprogrammet med utbildning, praktik, visstidsanställning och körkortsutbildning har inneburit en alltmer ökad känsla av sammanhang, kompetens och självbestämmande hos deltagarna.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan