Textilåtervinning är en högaktuell, det krävs rätt kompetens för att få till omställningen. Foto: Shutterstock
  • pressmeddelande
  • Hållbarhet
  • Kompetensförsörjning
14 juni 2023

Unikt samarbete inleds mellan Sobona och Nordiska Textilakademin för att utveckla kompetens för cirkulär ekonomi

Sobona och Nordiska Textilakademin har tecknat en avsiktsförklaring om att samverka för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring kompetensstandarder, branschvalidering och mikromeriter. Parterna har ett gemensamt intresse i att kvalitets- och framtidssäkra kompetensförsörjningen inom olika yrkesroller som kan bidra till ökad textil/materialåtervinning, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.

– Frågan om textilåtervinning är högaktuell och angelägen. Att gemensamt försöka identifiera och lyfta fram den kompetens som är nödvändig för att få igång den omställning som krävs är oerhört viktigt och jag är stolt att vi nu kliver in i detta samarbete, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Kompetensförsörjningsfrågan är brännande aktuell i en verklighet där cirkulära värdekedjor ska sammanfogas mellan branscher:

– Inom textilbranschen ser vi att kompetenser kring sortering och värdering av textil- och modeprodukter behöver utvecklas på bred front, med avfallstrappan som utgångspunkt. Samverkan med Sobona är en mycket viktig pusselbit i detta arbete och ger mervärde på så många plan, säger Christian Lundell vd på Nordiska Textilakademin.

Samverkan syftar till att utforska vilka kompetenser kring textila material och värdering av dessa som kan vara av gemensamt intresse för olika aktörer som ingår i olika led i hanteringen av dessa resurser.

Bland Sobonas medlemmar som är aktiva inom detta område hör ett antal avfallshanterings- och återvinningsföretag. En part som också visat intresse för den aktuella samverkan och utvecklingsarbetet är Avfall Sverige.

Samverkan har också en direkt koppling till Sobonas deltagande i Kompetenspasset som drivs av RISE, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen. Kompetenspasset är ett utforskande projekt som syftar till att ta fram en modell och en digital infrastruktur för mikromeriter, som är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande.

– Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. De kan bidra till att synliggöra och lyfta fram det kontinuerliga livslånga lärandet och de kan även spela en viktig roll i den gröna omställningen. Jag lånar gärna en slogan som Försvarsmakten nyligen lanserat: ”Det vi gör idag gör vi för imorgon,” säger Thomas Nylund, Sobonas processledare i Kompetenspasset.

Om Nordiska Textilakademin

De är ett nav för utbildning och kompetens inom textil och mode. I nära samarbete med branschen bedriver de yrkeshögskola, utbildar yrkesverksamma och skräddarsyr utbildningar för företag. De genomför även validering av individer med yrkeserfarenhet inom sömnad mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör. Läs mer på: nordiskatextilakademin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer:

Sobonas arbete med Kompetenspasset

Blogg: Fokus på kompetens för grön omställning och ett konkurrenskraftigt Europa är högaktuellt

Podcast: Mikromeriter – en trendspaning

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom avfallshantering och återvinning samt vatten och avlopp 2023

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom energi, fiber och stadsnät 2023

Kompetensförsörjning och branschvalidering inom fastighet och parkering 2023

Konferens om Kompetenspasset 2023

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet

Per Nordenstam

VD

Populärt just nu

De senaste nyheterna direkt i din inkorg

Få koll på det senaste från Sobona och våra medlemmar, de kommunala företagen. Genom att prenumerera på nyhetsrummet blir du notifierad via mejl så fort vi publicerar nyheter eller pressmeddelanden.

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden
Publicerad: 14 juni, 2023 | Senast uppdaterad: 14 juni, 2023

Relaterade nyheter