Validering – en del av framtidens återbruk på VafabMiljö

16 november 2023
Lästid: 3 min

Ludvig Ericsson är verksamhetsutvecklare och Natalie Lindkvist är projektledare på VafabMiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Föreläsare
Ludvig Ericsson Natalie Lindkvist
Föreläsare
Ludvig Ericsson
&
Natalie Lindkvist

VafabMiljö ska genomföra en validering av samtliga medarbetare på sina 18 återbruk, enligt Sobonas branschvalideringsmodell. Satsningen ska lyfta fram medarbetarnas kompetens och skapa en bas för vidare kompetensutveckling som stärker både individen och företaget.

Natalie berättar att VafabMiljö är ett kommunalförbund som ägs av tolv kommuner. De har 18 återbruk, fem avfallsstationer, en biogasanläggning och ett värmeverk.

Återbruk 2.0

VafabMiljö gjorde ett arbete för sina 18 återbruk som de kallar för Återbruk 2.0, eftersom anläggningarna behövde en översyn.

– Vi tog fram en strategisk plan för 2024–2033 så de blir tidsenliga och exempelvis kan möta förändrade lagstiftningar kring textilier som diskuterades tidigare, förklarar Ludvig.

Ludvig förklarar att VafabMiljö har tagit fram ett nytt koncept för återbruken, vilket innebär att de ska arbeta med gestaltning, arbetssätt, tjänster och utbud.

I praktiken innebär det att VafabMiljö behöver omvandla, utveckla, bygga nya anläggningar och avveckla gamla anläggningar som inte fungerar.

– Medarbetare behöver inkluderas i den här resan, säger Ludvig.

Det är tydligt att medarbetarna behöver utvecklas då de står inför en stor omställning med nya roller och arbetssätt.

Valideringens resa på VafabMiljö

Ludvig berättar att VafabMiljö upptäckte validering på Valideringskonferensen 2019. Förbundsstyrelsen tog sedan ett beslut om att arbeta med validering i samband med Återbruk 2.0.

Men hur skulle VafabMiljö gå från plan till genomförande? De behövde fundera på om tid och resurser fanns samt vad som skulle prioriteras. Och hade de finansieringen som krävdes?

Omställningsfonderna och KOM-KR

Tack vare det nya kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR kunde VafabMiljö ansöka om medel för validering.

VafabMiljö ansökte om medel då de menade att valideringen kunde:

 • Trygga anställningsbarheten för miljöarbetare och arbetsledare på återbruken.
 • Möjliggöra kompetensutveckling utöver det normala i samband med Återbruk 2.0.

Ansökan blev beviljad och de kunde göra verkstad av sina planer.

Varför validering?

Varför gör VafabMiljö valideringen?

 • De har ett behov och ett intresse av att säkerställa befintlig kompetens hos förbundets miljöarbetare och arbetsledare på återbruken.
 • De tror att det skapar goda förutsättningar för deras berörda medarbetare att kunna utvecklas i sina roller i samband med implementation av Återbruk 2.0.
 • Det var viktigt och positivt att Omställningsfonden kunde bistå med ekonomiska medel för genomförande av valideringen.
 • I nästa led förstärker detta VafabMiljös tillvägagångssätt att arbeta med kompetenssäkring, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Genomförande av validering

Natalie tar över och berättar att hon är bedömare och att hon ska genomföra valideringsprojektet som omfattar:

 • 45–50 miljöarbetare
 • 13 moduler
 • 18 utspridda återbruk

Tidsperioden för valideringsprojektet är från 1 september 2023 till och med 31 december 2024.

Natalie berättar att många känner sig lite oroliga inför valideringen.

– Därför har jag varit noggrann med kommunikationen inför valideringen, berättar Natalie.

Processen började med ett uppstartsmöte med berörda medarbetare några veckor innan valideringen ska ske. Under mötet visade Natalie moduler, checklistor och det digitala verktyget samt frågade hur de kände inför valideringen.

– Under mötet sa en medarbetare att allt kändes mycket bättre, säger Natalie.

Fem konkreta tips inför validering

Natalie skickar med dessa fem tips till den som ska genomföra en validering:

 1. Avsätt tid för både den som ska valideras och bedömaren.
 2. En heltidstjänst krävs för att genomföra valideringen.
 3. En bedömare bör vara insatt i verksamheten.
 4. Det är bra att känna den som ska valideras.
 5. Kommunicera om och om igen.

Moderator Willy Silberstein frågar Ludvig vad som har varit det svåraste i arbetet.

– Det kommer vara en utmaning att fånga upp nya medarbetare kontinuerligt och se till så validering ingår i det nya normala och inte bara blir en engångssatsning, avslutar Ludvig.

Se presentationen
Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan