Avslutande insikter och tankar från Valideringskonferensen 2023

16 november 2023
Lästid: 4 min

Palle Lundberg, vd på SKR och Per Nordenstam, vd på Sobona.

Föreläsare
Palle LundbergPer Nordenstam
Föreläsare
Palle Lundberg
&
Per Nordenstam

Kompetensförsörjning är den absolut viktigaste frågan inom kommuner och regioner. Det är tydligt att arbetsmarknaden inom offentlig sektor behöver utvecklas och att validering är ett viktigt verktyg.

Palle Lundberg, vd på SKR berättar att kommunerna och regionernas tre viktigaste frågor just nu är:

  1. Kompetensförsörjning.
  2. Ekonomi
  3. Digitalisering och innovation.

Palle berättar att SKR ska börja förhandla kollektivavtal med bland annat Kommunal för 2024. Detta rör 1,2 miljoner medarbetare.

– Det är viktigt att få fram riktigt bra kollektivavtal som möjliggör omställningen som behövs i samhället, säger Palle.

Om vi blickar tio år framåt behöver bara äldreomsorgen 50 procent av alla nya medarbetare som kommer ut på arbetsmarknaden. Det är ett helt omöjligt scenario.

– Vi står inför en stor utmaning i att kunna ställa om. Detta gäller både befintliga medarbetare och även de som står utanför arbetsmarknaden i dag och där kommer validering in, förklarar Palle.

Palle lyfter VO-College Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som en fantastisk möjlighet för att få fler undersköterskor och vårdbiträden och detta vill SKR stötta.

Moderator Willy Silberstein återkopplar till det omöjliga i att 50 procent av alla som kommer ut på arbetsmarknaden ska arbeta inom vård och omsorg.

– Ja, och därför är digitalisering, AI och välfärdsteknik viktiga för offentlig sektor, vilket i sin tur kräver nya kompetenser och där kommer validering in, säger Palle.

Därför är digitalisering, AI och välfärdsteknik viktiga för offentlig sektor, vilket i sin tur kräver nya kompetenser och där kommer validering in.

Palle Lundberg

vd på SKR

Det är tydligt att arbetsmarknaden inom offentlig sektor kommer förvandlas och utvecklas.

– Om den nya tekniken hanteras rätt kommer människor uppleva att deras livskvalitet ökar, säger Palle.

Konferensens tema är “tillsammans” vad betyder det konkret?

Palle berättar att det betyder att SKR behöver kroka arm med fackliga organisationer, staten, myndigheter och lyfta möjligheter som finnas genom omställningsfonderna. Hela utbildningssystemet måste anpassas för att möta kommande behov.

SKR behöver kroka arm med fackliga organisationer, staten, myndigheter och lyfta möjligheter som finnas genom omställningsfonderna.

Palle Lundberg

vd på SKR

– För att lyckas möta utmaningarna inom kompetensförsörjning behöver vi ta gemensamt ledarskap, fastslår Palle.

Hur tänker ni på SKR i nya banor?

– SKR som organisation måste vara modig och gå från “så har vi alltid gjort” till “så har vi aldrig gjort”, säger Palle.

SKR som organisation måste vara modig och gå från “så har vi alltid gjort” till “så har vi aldrig gjort”.

Palle Lundberg

vd på SKR

Det betyder att SKR behöver kroka arm med fackliga organisationer, staten, myndigheter samt lyfta möjligheter som finnas genom Omställningsfonderna. Hela utbildningssystemet måste anpassas för att möta kommande behov.

Palle menar att SKR kommer kunna lösa alla utmaningar, men det kommer kräva en omställning av hela arbetslivet.

– Vi är bara i början av AI-tekniken som kommer revolutionera arbetslivet. Vi måste ta kommando och styra utvecklingen och välfärdsutvecklingen, fastslår Palle.

Vi är bara i börja av AI-tekniken som kommer revolutionera arbetslivet. Vi måste ta kommando och styra utvecklingen och välfärdsutvecklingen.

Palle Lundberg

vd på SKR

Det handlar bland annat om att effektivisera administrativa processer så exempelvis vårdpersonal och socialsekreterare kan ha fler möten med människor, i stället för att lägga så mycket tid på administration.

Moderatorn frågar Per Nordenstam om han tycker att någonting har stuckit ut under Valideringskonferensen.

– Det har varit ett brett program och jag hoppas att alla har kunnat plocka någonting med sig. Nu är call to action viktigt – vi måste våga agera nu, säger Per.

Om företagen säger att kompetensförsörjning är den viktigaste frågan, följt av ekonomin, så måste de göra något. Staten eller SKR kommer inte lösa alla utmaningar inom kompetensförsörjning.

– Jag är stolt över konferensens program och jag hoppas att deltagarna både har fått inspiration och pepp, säger Per.

Per lyfter vikten av validering och att ge människor ett erkännande. Att få sina kunskaper och färdigheter på ett intyg eller yrkesbevis betyder mycket.

Palle flikar in och konstaterar att många är duktiga på att göra pilotprojekt i Sverige. Men många är dåliga på att skala upp och införa det som de lärde sig i pilotprojektet. Alla kan inte sitta med sina unika lösningar, utan de måste skalas upp.

Sobonas Kompetenskansli och branschvalidering

Under 2023 har Sobona inrättat ett Kompetenskansli. Kansliet är en central funktion som samordnar drift och kvalitetssäkring av branschvalideringsmodellen som finns framtagen för sju branscher.

Dessa nio parter står bakom arbetet med branschvalidering och de tjänster inom branschvalidering som avropas via Kompetenskansliet:

Per avslutar med att välkomna alla deltagare till Valideringskonferensen 2024, som då anordnas för sjätte året i rad.

Filmbild

Video

Se föreläsningen

Nedladdningsbara dokument

Dela sidan