Per Nordenstam, vd på Sobona.
  • blogginlägg
  • Omvärld
  • Sobona
  • Sobonadagarna
04 mars 2022

Ett samhälle i kris kräver aktörer som skapar tillit

Vad kan vi göra i en kris och det upptrappade säkerhetsläge som vi befinner oss i? Hur kan vi gemensamt skapa framtidstro och gå mot visionen ett hållbart samhälle som präglas av utveckling och tillit?

För några veckor sedan: Vi har precis öppnat upp samhället igen och kan börja se fram emot att träffas, planera för det nya arbetslivet och större mötesplatser som för oss till exempel innebär Sobonadagarna i juni. Jag känner en spirande glädje över att pandemin börjar släppa sitt starkaste grepp om oss och sjukvården och vi går mot ljusare tider.

För en vecka sedan: Då kommer Rysslands snabba, oprovocerade och oacceptabla invasion av Ukraina. Jag har noga följt händelseutvecklingen och känner mig djupt berörd av den mänskliga och humanitära aspekten av Rysslands agerande. I ett samhälle i kris krävs aktörer som kan spela en roll för människors trygghet, tillit och grundläggande behov.

Hela världen och inte minst Sverige skickar sitt massiva stöd och i vår närvärld har såväl SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som det europeiska organ där vi är medlemmar, SGI Europe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. uttalat sitt stöd i solidaritet med Ukraina. Ingen vet hur konsekvenserna blir, men hela vårt samhälle rustar nu för att stötta Ukraina i denna kris som berör oss alla.

Kriget i Ukraina är ett exempel på starka krafter som förändrar världen i en hisnande takt. Skeenden som leder till en ny global ordning och maktförskjutningar. Men vi ser även skeenden som driver teknologisk utveckling och innovation, klimat- och energikriser och en pandemi som drabbat en hel värld. Vi står här och nu i ett demokratiskt samhälle som vi tar för givet, i ett samhällskontrakt som ständigt behöver återskapas. Vad blir de kommunala företagens roll i detta? Hur kan vi skapa tillit i ett samhälle där säkerhet och demokrati inte är självklarheter? Förnyelsekraften uppstår tack vare människorna i våra samhällen och organisationer och tillsammans skapar vi bilden av framtiden, och tar makten över nutiden. Vi behöver nu – kanske ännu mer än tidigare – fokusera på frågor kopplat till vårt gemensamma samhällsbygge och hållbar utveckling.

Vad kan vi göra i en kris och det upptrappade säkerhetsläge som vi befinner oss i? Hur kan vi gemensamt skapa framtidstro och gå mot visionen ett hållbart samhälle som präglas av utveckling och tillit?

Jag tror på mötets förenande kraft. Att återigen få träffas och samtala utvecklingsinriktat och konstruktivt om frågor vi gemensamt behöver ta oss an. Att inte tappa fokus på klimatfrågan och hållbarhet i en orolig tid. Det blir min övergång till årets stora mötesplats för oss tillsammans med er medlemmar: Sobonadagarna 2022, inklusive årsstämmor, den 2–3 juni i Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Under Sobonadagarna får du ta del av spaningar och visioner kring framtiden för individ, organisation och samhälle. Vi kommer att beröra flera högaktuella områden som exempelvis den växande problematiken med IT-säkerhet och cyberattacker, välfärdskriminalitet och otillåten påverkan, något som blir alltmer aktuellt nu i och med krisen i Ukraina och hela Europa. Vi låter oss inspireras av ett konferensprogram med spännande gäster på scen i Gävle konserthus. Vi inleder med årsstämmor i föreningen och bolaget klockan 11 den 2 juni. Konferensprogrammet pågår från lunch till lunch och ger dig möjligheten att fördjupa dig inom högaktuella ämnen och nätverka med branschkollegor. Jag hoppas att vi ses!


Per Nordenstam, vd

Populärt just nu

Publicerad: 04 mars, 2022 | Senast uppdaterad: 04 mars, 2022

Relaterade nyheter