Per Nordenstam
  • blogginlägg
29 april 2020

Vd-blogg: Ett samhälle i kris kräver aktörer som skapar tillit

Vi befinner oss i ett allvarligt läge, det är svårt och smärtsamt att hålla ut efter flera månader av samhällsspridning av covid-19 med allt vad det innebär. Varje dag kämpar många av våra medlemmar för att tillhandahålla vård och omsorg av svårt sjuka, minska smittspridning och att rädda liv.

Ovissheten som vi tvingas leva med vad gäller tidsperspektiven framåt, minskande eller obefintliga intäkter i verksamheterna och förändrade uppdrag är andra utmaningar som medlemmarna nu tvingas hantera. Trots det tuffa läget har många av verksamheterna börjat finna nya former i arbetssätt och i att hantera de krislägen som uppstår. Detta är det nya normala och jag hoppas nu att vi tillsammans hittar kraften att hålla i och hålla ut. Den svenska modellen bygger på kommunikation och tillit. Här har vi som kommunala företag en extra viktig roll att fylla. Just nu pågår en massa goda initiativ och exempel hos våra medlemmar som vi vill synliggöra. Dessa initiativ bär med sig en strimma hopp i den exceptionella situationen vi tillsammans befinner oss i.

Miljarder till kommuner och regioner

Vårbudgeten presenterades av regeringen den 15 april. De extrapengar som utlovas till kommuner och regioner kommer knappt att täcka det bortfall som de uteblivna skatteintäkterna medför. Våra verksamheters ägare har ett fortsatt tufft läge som kommer att påverka alla under lång tid framåt och en lågkonjunktur är att vänta. De extra miljarderna är bra men de räcker inte. SKR kommenterar bland annat så här: ”Vi har all förståelse att staten inte har en plånbok med oändliga resurser, men det är ändå viktigt att det framgår att kommuner och regioner har stora intäktstapp för bland annat kollektivtrafik, kultur, fritid, tandvård och små flygplatser”, skriver SKR:s vd Staffan Isling i sin krönika. Det är en verklighet flera av våra medlemmar känner igen sig i.

När möjligheten till korttidsarbete infördes var det initialt otydligt om huruvida kommunala företag skulle kunna omfattas. Efter påverkansarbete från Sobona med flera aktörer på arbetsmarknaden beslutade riksdagen om nya regler som innebär att även kommun- och regionägda bolag som driver affärsverksamhet och som inte är beroende av anslag eller stöd från sina ägare ska omfattas av stödet. Vi följer utvecklingen noga via berörda myndigheter och har ett gott samarbete med SKR i denna och många fler frågor.

Vi på Sobona gör vad vi kan för att stötta er medlemmar i den nya tuffa vardag som ni möter. Vår servicetelefon är öppen dagligen och våra förhandlare finns på plats för era samtal. Samtidigt uppdateras webben dagligen med frågor och svar och arbetsgivarinformation. 

Publicerad: 29 april, 2020 | Senast uppdaterad: 08 december, 2022

Relaterade nyheter