Validering – Ett sätt att synliggöra kompetens

Validering är en process för strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Resultatet av valideringen bevisar yrkespersoners kunskaper och kompetens. Allt lärande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det förvärvats. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

Namnlös

Sobona, Gästrike återvinnare och Nordiskt Valideringsforum samarbetar för validering av kvalificerad arbetskraft. Därmed får arbetsgivare chans att hitta nya medarbetare, samtidigt som kompetenta yrkespersoner kommer ut i arbetslivet.

Validering – vi börjar inom återvinning
Under 2018 började vi med validering inom återvinningsbranschen i projektet ”Till ett jobb via Återvinningsbranschen”. Med stöd av Tillväxtverket skapar vi en systematisk introduktion i arbetslivet. Det kan gälla nyanlända personer eller personer som varit utan arbete under en längre tid. Valideringen ger möjlighet att möta branschens behov av kompetens.

Fem framtagna profiler
Vi skapar totalt fem yrkesprofiler. En av dem är anpassad för säsongsarbetare och praktikanter som ska introduceras inom yrkesområdet.

SeQF – Jämför kvalifikationer från studier och arbetsliv
Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam, europeisk referensram för kvalifikationer: EQF – European Qualification Framework. Många europeiska länder är anslutna. Med SeQF synliggörs allt resultat av lärande, oavsett hur det är förvärvat. Därmed blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv. Det gäller både nationellt och internationellt. I projektet ingår en
ansökan om att placera kvalifikationen i SeQF. Ansökan görs till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Ett verktyg för framtiden
Validering bidrar till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom att tydliggöra både behov och tillgänglig kompetens. Genom validering synliggörs en kvalitetssäkrad och grundläggande kunskapsnivå för olika yrken. Det ger nya möjligheter att anställa personer med olika bakgrund. I framtiden kommer Sobona att introducera validering i flera branscher.

Framtagande av en yrkesprofil
Yrkesprofilen utvecklas i en interaktiv process genom workshops med branschrepresentanter. Yrkesprofilen kvalitetssäkras via en branschpanel.proces

1. Förberedelse
Representanterna som ska ingå i workshops och branschpanel väljs ut. Personer med olika perspektiv på yrkesrollerna deltar.
2. Workshops
Arbetsuppgifter och företagens krav på olika roller gås igenom. Arbetsprocessen är strukturerad och utförs i workshopgrupper med 5–6 deltagare.
3. Utveckling av profil
Resultatet av workshopen sammanställs och utvecklas sedan till preliminära moduler. En bedömningsprofil per yrkesroll definieras.
4. Branschpanel
Branschpanelen går igenom bedömningsprofilens alla moduler och ger återkoppling. Allt utförs i en strukturerad process. Branschpanelen består av 8–15 personer.
5. Revidering
Bedömningsprofilen revideras och återkoppling görs till branschpanelen. Utvecklingen fortsätter tills panelen godkänner en slutlig version.
6. Färdig profil
Innehållet anpassas och sammanställs i ett IT-verktyg. En ansökan om kvalifikation till Myndigheten för Yrkeshögskolan görs för att yrkesprofilen ska kunna placeras i SeQF.

Läs mer

projektägarevalidering