Detta är valideringsprocessen

  • Valideringsprocessen har sex steg.
  • Validering synliggör lärande och kunnande.
  • Resultatet är ett yrkesbevis eller kompetensintyg.

I fokus just nu

Vad är validering?

Validering innehåller en fördjupad kartläggning och bedömning som ska ge erkännande av en individs kunnande, oavsett var, när och hur det har förvärvats.

Värdet av validering

Våra nationella yrkesprofiler

Yrkesprofiler skapar tydlighet över 
vad individer behöver kunna
inom ett specifikt yrkesområde eller
inom ett specifikt yrke.

Upptäck alla yrkesprofiler

Valideringsprocessens sex steg

Utbildningen för att bli bedömare tar två dagar. Den anordnas regelbundet runt om i Sverige av Nordiskt Valideringsforum.

Här kan du se kommande datum för utbildningen och göra en intresseanmälan. Länk till annan webbplats.

Det finns en färdig bedömningsplan utifrån kraven i yrkesprofilen. Den innehåller frågor, övningar och checklistor. Bedömaren och deltagaren arbetar alltid tillsammans.

Det är en fördel om det finns minst två bedömare, så de kan hjälpas åt om det uppstår funderingar eller frånvaro.

Ofta börjar deltagaren med en självskattning av yrkeskunskaperna. En handlingsplan görs tillsammans med handledaren eller bedömaren. Läs gärna mer om självskattning och kartläggning här.

Deltagaren synliggör sina kunskaper, färdigheter och kompetenser genom att utföra uppgifter, praktiska övningar, svara på frågor, fylla i checklistor och dokumentera. Allt sker över tid på arbetsplatsen och kan göras via en app, dator, muntligt eller observation.

Bedömaren ger stöd under processen och återkopplar om kompletteringar behövs.

Det är viktigt att det får gå en tid från lärande till bevisinsamling så individen har en rimlig chans att lära sig.

Allt som sker under processen dokumenteras och laddas upp i det digitala verktyget Bevisst. Bedömaren går in och gör en avslutande bedömning där hen skriver varför hen bedömer att individen uppnått lärandet som åsyftas i modulen.

När bedömaren och deltagaren är färdiga med bevisinsamlingen granskas dokumentationen av interna och externa kvalitetssäkrare.

I slutändan får individen ett yrkesbevis eller kompetensintyg som innehåller tydliga beskrivningar av deltagarens kompetens, utifrån de moduler och läranderesultat som ingår i yrkesprofilen.

Yrkesbeviset eller kompetensintyget förklarar sakligt vad individen kan. Dessutom kan det motivera individen att läsa vidare, eftersom det tydliggör vilka baskunskaper som hen har.

För att bedömningarna ska bli sakliga och likvärdiga är det viktigt att alla bedömare jobbar på samma sätt. Sobona arbetar utifrån OCN-metodens kvalitetssäkringssystem.

Dessutom kan innehållet som valideringen basereras på utvecklas kontinuerligt. Processen är uppbyggd så vi kan ta emot input och förslag på justeringar regelbundet.

Våra tjänster inom branschvalidering

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom flera tjänsteområden, som hjälper er att komma i gång med arbetet inom branschvalidering.

Inför validering i verksamheten

Klara, färdiga, gå är en praktisk steg-för-steg-guide som hjälper er att införa validering i verksamheten.

Ett yrkesbevis eller kompetensintyg visar färdigheter, kunskaper och kompetenser

Yrkesbeviset eller kompetensintyget är objektivt och sakligt. Dessutom linjerar det mot SeQF. Eventuella kompetensluckor kan dokumenteras separat.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån både behov och förutsättningar.

Conny Larsson

Chef för kompetenskansliet