Gå med i Vattenuppropet för att rekrytera smartare

Branschråd Vatten och Miljö vill uppmuntra dig att tänka kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån, och kanske inte tänkt på. Det här uppropet görs för att peppa dig och ge verktyg för att öka mångfalden i din organisation.

Här är några röster från Vattenuppropet

Det är helt enkelt en smart win-win att kombinera ett stort rekryteringsbehov med ett behov hos nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Sigrid De Geyter
vd på Uppsala Vatten och Avfall

Inkluderingsarbetet ska bli en del av Nacka vatten och avfalls identitet.

Mats Rostö
vd på Nacka vatten och avfall

Uppropet är viktigt för oss som bolag genom att det lyfter frågan kring framtidens kompetensbehov och betydelsen av mångfald och ett starkare arbetsgivarvarumärke.

Tomas Blomqvist
vd på Vakin

Nyanlända har kunskaper och erfarenheter som vi behöver. Vi vill skapa ett förändrat arbetssätt och strategier för rekryteringsprocessen. Praktikplatser för nyanlända är ett bra verktyg.

Lena Blad
vd på Gästrike Vatten

VA-branschen har ett stort rekryteringsbehov nu och i framtiden. Nyanlända och deras kompetenser är en självklar resurs att använda.

Pär Dalhielm
vd på Svenskt Vatten

Det finns en enorm kompetens bland utrikesfödda inom bristyrken.

Jens Rothman
Sobonas kontaktperson på Arbetsförmedlingen

Gå med i Vattenuppropet

Ja, jag vill vara med Vattenuppropet och aktivt driva mångfaldsfrågor på min arbetsplats. Genom att fylla i formuläret är jag med på att starta processen under 2020.

Ladda ner vår broschyr

Kontakta mig gärna vid frågor!

Conny Larsson
Projektledare för inkluderande kompetensförsörjning

Fler branschupprop

Återvinningsuppropet

För smartare rekrytering inom Återvinningsbranschen. Genom att gå med i uppropet kan du öka mångfalden inom din organisation.

Energiuppropet

Rekrytera bättre inom Energibranschen. Läs mer, bli inspirerad och få verktyg för att öka mångfalden i din organisation.